MAGNA TP(E) CR(E) Foutcode 10 - Communicatiestoring

Waarschuwing

Voorafgaand aan het installeren: lees de installatie-, de bedienings- en de veiligheidsinstructies.

De installatie en de bediening dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke regelgeving en algemeen aanvaarde regels voor goed gebruik.

MAGNA3
10

Storing: Communicatiestoring tussen verschillende onderdelen van de elektronica.

10

1. Corrigerende handelingen voor alarm 10 - "Communicatiestoring van de pomp"

Storing: Communicatiestoring tussen verschillende onderdelen van de elektronica.

10

2. Schakel de pomp uit

 

Koppel de voedingsspanning los.

10

3. Controleer of foutcode 10 nog steeds wordt weergegeven

 

Als het display nog steeds foutcode 10 weergeeft ondanks losgekoppelde voedingsspanning, dan draait de pomp in genenator-modus. Ga door net als bij storing 29, en ga anders hier door.