MAGNA TP(E) CR(E) Foutcode 88 - Interne sensorstoring

Waarschuwing

Voorafgaand aan het installeren: lees de installatie-, de bedienings- en de veiligheidsinstructies.

De installatie en de bediening dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke regelgeving en algemeen aanvaarde regels voor goed gebruik.

MAGNA3
88

Interne sensorstoring. De pomp ontvangt een signaal van de interne sensor dat zich buiten het normale bereik bevindt. 

1. Controleer het systeem

Wordt alarm 57 ook weergegeven? Zuig de pomp aan en ontlucht hem voordat u hem opnieuw inschakelt. Controleer of de pomp daadwerkelijk verpompt, en dat voldoende voordruk wordt aangelegd aan de zuigopening van de pomp.

88

2. Controleer de sensor + sluit kleppen!

Wees voorzichtig voordat u de pomp opent. De vloeistof kan lekken bij het openen. Sluit de kleppen en maak de pomp leeg!

88

3. Verwijder de sensor

Zorg dat er zich geen hete vloeistof in de pomp bevindt. Demonteer daarna de sensor voorzichtig, zoals weergegeven in de afbeelding.

88

4. Sensor is vuil

Zit er vuil of neerslagen vanuit de vloeisof in de sensoropeningen?

88

5. Controleer de aansluiting

Controleer dat stekker en kabel correct zijn aangesloten op de sensor. De sensor bevindt zich aan de achterzijde van het pomphuis.