Hoe kan de SQ/SQE worden beschermd tegen drooglopen?

SQ-pompen hebben een ingebouwde droogloopbescherming die geen bijbehorende niveausensor nodig heeft. Als er te weinig water is, wordt de pomp uitgeschakeld nadat de vooringestelde stroomwaarde is bereikt om te voorkomen dat de motor oververhit raakt. Daartoe controleert de software die is geïntegreerd in de CU 300/301 regelaar het stroomverbruikniveau. Als het stroomverbruik te laag is, wordt de pomp gedurende vijf minuten uitgeschakeld. Als die tijd is verstreken, wordt geprobeerd de pomp automatisch te herstarten.

De waarde waarbij de pomp uitschakelt, wordt geconfigureerd tijdens de inbedrijfstelling van de SQE met behulp van afstandsbediening R100 of Grundfos GO. De aanbevolen compensatiewaarden staan vermeld in de handleiding. Als de capaciteitscurve verandert, moet er een nieuwe uitschakelwaarde worden berekend met de PC-tool 'SQE-bereken variabele snelheid'.