Wat doet de MQ in het geval van drooglopen?

Het droogloopalarm gaat af als de motor draait, het debiet lager is dan 0.07 m³/u en de druk lager is dan de druk zoals ingesteld op de drukschakelaar. Als dit meer dan een minuut aanhoudt, gaat het alarm af en wordt de motor uitgeschakeld. Hierna probeert de MQ elke 30 minuten opnieuw te starten. Indien er na 24 uur nog steeds niet voldoende water beschikbaar is, oftewel nadat alle herstartpogingen mislukt zijn, moet de pomp handmatig herstart worden. Zelfs als het alarm afgaat, kan de pomp handmatig herstart worden door op de AAN/UIT-knop te drukken.