Hoe moet een pompcurve gelezen worden?

De pompcurve van een verwarmingspomp geeft op de x-as het verwerkingsdebiet weer en op de y-as de opvoerhoogte. De pompcurve in de grafiek is gebogen, aflopend van links naar rechts.

Elk mogelijk werkpunt van de pomp wordt weergegeven in de pompcurve. Dit zijn de afhankelijkheden: Hoge toevoersnelheid = lage opvoerhoogte; lage toevoersnelheid = hoge opvoerhoogte.

In een verwarmingssysteem is een systeemcurve een functie van de systeemhydraulica. Deze curve valt samen met de pompcurve op het punt dat het werkpunt van de pomp weergeeft.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati