Grundfos Project Award

file

Elk jaar kent Grundfos een prijs toe van 25.000 Deense kronen (ruim 3.300 euro) aan de persoon of projectgroep die in het afgelopen jaar het beste stageverslag of afstudeerverslag in samenwerking met Grundfos heeft gemaakt. Eén prijs wordt toegekend aan een technisch project, en één aan een project op een ander gebied.

Innovatief met wetenschappelijk gehalte
Om in aanmerking te komen voor de Grundfos Project Award moet het project innovatief en bruikbaar zijn, en een wetenschappelijk gehalte hebben. Ook wordt gelet op presentatie- en communicatievaardigheden en de beoordeling van de contactpersoon bij Grundfos voor het project.

Meld uw project aan
Als u een project heeft geschreven waarvan u denkt dat dit aan de bovenstaande eisen voldoet, dan kunt u zich aanmelden voor de huidige Grundfos Project Award. Stuur hiervoor een samenvatting van 1-2 pagina's met de omschrijving van uw project of verhandeling. Let op dat u de waarde benadrukt die het project voor Grundfos zou kunnen hebben.