Gedragscode voor leveranciers

GrA9199_la

Gedragscode voor leveranciers

Bij GRUNDFOS waarderen we verantwoordelijkheid bij onze leveranciers, en wensen we dat ze zich houden aan dezelfde hoge standaarden als we zelf doen. We geloven in communicatie en dialoog als een krachtig ontwikkelingsmiddel, en daarom moedigen we onze leveranciers aan, en ondersteunen ze, als het aankomt op het stellen van ambitieuze en verantwoordelijke doelen.

De Gedragscode voor leveranciers is opgenomen in de Kaderovereenkomst van de Group, en daarom voldoen alle leveranciers van directe materialen aan Grundfos aan de verwachtingen en eisen van de code.

GRUNDFOS heeft de UN Global Compact ondertekend, en daarom is onze Gedragscode voor leveranciers gebaseerd op dit kader aan eisen. Net als de UN Global Compact vermeldt onze Gedragscode voor leveranciers de minimale eisen die aanvaardbaar zijn voor GRUNDFOS als het aankomt op sociale en ethische kwesties bij leveranciers. Daarom geeft naleving alleen aan dat er op een bepaald minimaal niveau wordt omgegaan met sociale verantwoordelijkheid. Naleving van de Gedragscode voor leveranciers is een eis voor het ontwikkelen van relaties tussen GRUNDFOS en onze leveranciers, en daarom is het ook een basis om samen nog ambitieuzer doelen te bereiken.

Hier kunt u meer lezen over onze Gedragscode voor leveranciers


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati