Web-toegang voor bestaande leveranciers

Computer achter glas water

Het GRUNDFOS Extranet voor leveranciers biedt de volgende diensten voor bestaande leveranciers.

Supplier Network Collaboration is een gezamenlijk leveringsprincipe waarbij de leverancier de voorraad van GRUNDFOS mag zien en gedeeltelijk of geheel de verantwoordelijkheid voor de voorraad van GRUNDFOS overneemt op basis van overeengekomen voorwaarden en parameters.

Document access is een gezamenlijk hulpmiddel voor het delen van technische documenten met leveranciers. Dit betreft GRUNDFOS' technische tekeningen, instructies etc. Op basis van de toegangsrechten die worden toegekend aan de leverancier kunnen relevante documenten beschikbaar gesteld worden aan de leverancier.

Extranet log-in


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati