Zakelijk concept

Zakelijk concept

Zakelijk concept - beleid van de Group

De Group wil zijn positie behouden en uitbreiden als wereldwijde trendsetter binnen onderzoek, ontwikkeling, fabricage en verkoop van pompen, pompsystemen, elektrische motoren en apparatuur voor het transporteren van vloeistoffen, voornamelijk water.

Mochten er veranderingen in toekomstige eisen komen, dan kan de Group zijn technologie en know-how voor onderzoek en ontwikkeling, fabricage en verkoop van andere industriële producten gebruiken.

De Group voert zijn activiteiten uit op basis van langetermijnplanning met algemene doelstellingen, beleid en strategieën.

De Group breidt zijn activiteiten uit op een solide financiële basis met speciale aandacht voor hoogwaardige en goede klantenservice, zodat de producten niet alleen bijdragen aan de vooruitgang van de Group maar ook van nut zijn voor de gemeenschappen waar Grundfos bedrijven heeft en waar producten van Grundfos worden gebruikt.

Elk bedrijf binnen de Group dient zijn groei aan te passen aan het potentieel van de plaatselijke gemeenschap. De relaties van de Group met werknemers, zakelijke contacten en andere belanghebbenden zijn gebaseerd op een hoge mate van ethiek.

De hoge kwaliteit van de producten is gebaseerd op door-en-door geteste ontwerpen en het gebruik van de beste beschikbare materialen. RVS (roestvast staal) is een typisch kenmerk van Grundfos-producten, en dit dient te worden gebruikt als constructiemateriaal als technische en financiële argumenten dit toestaan.

De Group richt zich op het bereiken van een hoge toegevoegde waarde bij de productie en een hoge mate van automatisering door massa- en serieproductie. Het scala aan producten moet voldoende breed zijn voor een stabiele toekomst van de Group die onafhankelijk is van de verkoopverwachtingen van een enkel product, maar niet breder dan de breedte waarbij de winstgevendheid kan worden gehandhaafd door optimalisatie van het aantal producten.

De Group richt Grundfos-bedrijven in volledige eigendom op in alle markten waar dit als commercieel interessant gezien wordt en waar de plaatselijke regelgeving de oprichting van zulke bedrijven toestaat. In markten waar de regelgeving deelneming van een plaatselijke partner vereist kunnen joint-venture bedrijven worden opgericht. In deze gevallen zou Grundfos - waar mogelijk - een meerderheidsbelang moeten hebben.

In markten waar de oprichting van een Grundfos-bedrijf niet commercieel aantrekkelijk is gaat Grundfos samenwerkingsovereenkomsten aan met meerdere plaatselijke distributeurs die Grundfos vertegenwoordigen.

De afzonderlijke Grundfos-bedrijven dienen zich vrij en onafhankelijk te voelen tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, maar moeten zich conformeren aan het algemene belang van de Group.

De Group moet in elk opzicht financieel onafhankelijk blijven van andere bedrijven, organisaties en instituten.

Hoge winstgevendheid is geen doel op zich, maar een middel om de groei van de Group te continueren.


    Facebook Twitter LinkedIn