Communicatie

Communicatie

Communicatie - beleid van de Group

Grundfos heeft een actief communicatiebeleid op basis van hoge ethische principes. Het communicatiebeleid dient bij te dragen aan het bereiken van de algehele doelstelling van de Group, en dient ook het imago van de Group naar relevante belanghebbenden toe te versterken.

Grundfos streeft ernaar om medewerkers eerder te informeren dan de buitenwereld, en is bereid om zowel goed als minder goed nieuws te presenteren. Het is beleid van Grundfos om geen aandacht op zichzelf te vestigen met negatieve verklaringen over concurrenten.

Het doel van interne communicatie naar medewerkers op elk niveau is om te zorgen voor de best mogelijke motivatie, gemeenschapszin en begrip van de doelstellingen en activiteiten van de Group, inclusief de rol van de individuele medewerker. Informatie moet kort, helder en nauwkeurig zijn, en zo vroeg mogelijk gegeven worden - alleen beperkt bij zakelijke onderhandelingen, persoonlijke beschouwingen of vergelijkbare factoren.

Het doel van externe communicatie is om het beeld te versterken dat de buitenwereld heeft van Grundfos als een dynamische en betrouwbare partner en werkgever, en ook een verantwoordelijke burger. Grundfos wil dat de wereld hun standpunten en acties kent. Door de actieve, externe informatie wordt Grundfos in staat gesteld om essentiële kwesties op de agenda te zetten.

Grundfos' visie om erkend te worden als de meest toonaangevende fabrikant van hoogwaardige pompen is ook van toepassing op de houding van de Group als het gaat om geschreven communicatie. Daarom wordt alleen op een kwalitatief hoogwaardige manier gecommuniceerd.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati