Financiële planning en controle

Financiële planning en controle

Financiële planning en controle - beleid van de Group

Het budget- en informatiesysteem van de Group wordt voortdurend aangepast om de korte- en langetermijnplanning op Groups-, segment-, regionaal en bedrijfsniveau te ondersteunen. De financiële afdelingen van de Group zorgen ervoor dat beslissingen over bedrijfsmatige activiteiten kunnen worden genomen op basis van relevante en juiste informatie en analyses.

Grote investeringen moeten altijd gebaseerd zijn op kosten-baten-analyses en andere relevante financiële analyses. Als dit al mogelijk is, dan laat de Group zich leiden door deze analyses wanneer de investering is verwezenlijkt.

Verklaringen van winstgevendheid voor productlijnen moeten worden uitgewerkt voor alle productiebedrijven, en bijgewerkte Groups-berekeningen moeten voor alle belangrijke productlijnen worden gemaakt.

In hun strategische planning moeten de segmenten ervoor zorgen dat relevante kosten-baten-analyses voor de afzonderlijke belangrijkste strategieën zijn gemaakt, inclusief jaarlijkse analyses voor bijdrage aan de marge voor de productlijnen van de segmenten.

De controller voert, jaarlijks of op verzoek, interne controle uit van de processen, boekhoud- en informatiesystemen van de Group.

Interne verrekenprijzen binnen de Group zullen worden bepaald volgens het principe "op gepaste afstand" in de richtlijnen van de OESO over deze prijzen.

Over verrekenprijzen wordt doorgaans eenmaal per jaar onderhandeld tussen het kopende en verkopende bedrijf. Eenmaal per jaar moet documentatie over de verrekenprijzen worden opgesteld voor eventueel gebruik door plaatselijke belastingdiensten.

Grundfos-bedrijven zorgen voor naleving van de plaatselijke regelgeving over jaarrekeningen, alsmede richtlijnen van de Group voor de presentatie van jaarrekeningen. Als deze twee met elkaar in tegenspraak zijn, dan volgt het Grundfos-bedrijf de plaatselijke regelgeving voor jaarrekeningen.

De controller van de Group is verantwoordelijk voor het uitvoeren - tenminste eenmaal per jaar - van de interne controle van alle bedrijven binnen de Group conform goedgekeurde instructies voor interne controle in de Grundfos Group. Tijdens deze interne controle moeten de controllers van Grundfos Management A/S toegang hebben tot alle informatie behalve informatie over salaris en pensioen van de directeur van het bedrijf.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati