Informatietechnologie (IT)

Informatietechnologie (IT)

Informatietechnologie (IT) - beleid van de Group

IT-systemen worden gebruikt om een concurrerend voordeel voor de zakelijke activiteiten te verkrijgen, besluitvormers van informatie te voorzien, interne processen te integreren, administratie te automatiseren en elektronische integratie met klanten en leveranciers mogelijk te maken.

De ontwikkeling van de IT-infrastructuur en IT-systemen van de Group moet plaatsvinden conform algemene richtlijnen om de noodzakelijke interne en externe zakelijke integratie tot stand te brengen.

De IT-strategie van de Group bepaalt de inkoopvoorwaarden, het ontwerp en de introductie van systeemoplossingen voor alle bedrijven van de Group. IT-oplossingen die hindernissen opleggen aan deze ontwikkeling worden niet getolereerd.

De systemen van de Group moeten worden bedreven op een manier zodat ze zeer goed toegankelijk zijn, terwijl ze tegelijkertijd niet onbedoeld of ongewenst gebruikt mogen worden. Alternatieve oplossingen om hoge stabiliteit en zekerheid te verkrijgen moeten voortdurend worden beoordeeld vanuit zowel een technisch als financieel oogpunt.

Het netwerk en de systemen van de Group moeten worden ontwikkeld en beheerd door een organisatie die bedoeld is om zowel met centrale als plaatselijke eisen op de systemen om te kunnen gaan.

Verwerving en ontwikkeling van systemen moet gebaseerd zijn op internationaal erkende en uitgebreid gebruikte oplossingen, hulpmiddelen en standaarden. Standaard oplossingen moeten worden gezocht, en waar mogelijk worden gebruikt.

Ontwikkeling in-huis van systemen door de Group moet beperkt zijn tot een minimum en alleen gebieden bestrijken waarbij het gebruik van standaard oplossingen niet mogelijk is. Ontwikkelingsprojecten moeten worden beheerst in termen van tijd en geld om de gespecificeerde functionaliteit, stabiliteit en zekerheid te verkrijgen. Systeemontwikkeling voor de Group moet hoofdzakelijk centraal plaatsvinden. Alleen wanneer speciale behoeften daartoe aanleiding geven wordt lokale systeemontwikkeling toegestaan, maar altijd in samenspraak met de IT-afdeling van de Group.

Via kaderovereenkomsten voor inkopen verkrijgt de Group gunstige prijs/service-voorwaarden met betrekking tot hardware, software en andere externe benodigdheden. Alle IT-gerelaterede inkopen moeten gedaan worden in overeenstemming met de kaderovereenkomsten van de Group, indien zulke overeenkomsten bestaan. Kaderovereenkomsten voor de Group moeten altijd in samenwerking met Group Purchase worden gemaakt.

Het IT-beleid houdt zich niet bezig met de ontwikkeling van software voor producten of productie-apparatuur.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati