Lokale assemblage uitgevoerd door een niet-Grundfos bedrijf

Lokale assemblage uitgevoerd door een niet-Grundfos bedrijf

Lokale assemblage uitgevoerd door een niet-Grundfos bedrijf - beleid van de Group

Het is algemeen beleid van de Group om alle onderdelen te fabriceren en alle voltooide producten te assembleren in Grundfos' eigen bedrijven. Als de marktomstandigheden het echter vereisen, dan kan de assemblage van Grundfos-producten in de handen worden gelegd van tussenpersonen en dealers na voorafgaande goedkeuring door het management van de Group.

Standaard producten moeten zoveel mogelijk geassembleerd worden gekocht bij een Grundfos-fabriek, terwijl speciale producten lokaal kunnen worden geassembleerd om snelle levering te garanderen.

Voordat de lokale assemblage van Grundfos-producten wordt toevertrouwd aan een tussenpersoon of dealer dient te worden geverifieerd dat de tussenpersoon of dealer kan beschikken over geschikte gebouwen en terreinen waar toereikende arbeidsomstandigheden gelden, opslagvoorzieningen voor onderdelen etc.

Elke assemblage van Grundfos-producten moet worden uitgevoerd door gebruik te maken van speciale hulpmiddelen van Grundfos, apparatuur en testfaciliteiten geleverd door Grundfos op kosten van de partner en na voorafgaande overeenstemming.

Ten behoeve van de assemblage stelt Grundfos de noodzakelijke know-how, tekeningen en stuklijsten beschikbaar aan de partner. Het materiaal is eigendom van Grundfos en dient alleen te worden gebruikt voor het bovengenoemde doel. Op geen enkele manier is het de partner toegestaan om het materiaal aan een derde partij over te dragen. Als de samenwerking met Grundfos wordt beëindigd moet het bovengenoemde materiaal worden teruggegeven.

Grundfos stelt zijn expertise beschikbaar aan de partner voor het uitvoeren van de assemblage; de partner betaalt voor de relevante kosten conform een voorafgaande overeenkomst.

Alle geassembleerde producten moeten zorgvuldig getest worden volgens Grundfos' instructies.

Alle overeenkomsten over lokale assemblage moeten op schrift gesloten worden en goedgekeurd worden door de juridische afdeling van de Group. Zulke overeenkomsten bevatten financiële voorwaarden zoals de betaling van de partner voor de overdracht van know-how, documentatie en apparatuur, en regelen de licentievoorwaarden, indien van toepassing, met betrekking tot Grundfos-technologie.


    Facebook Twitter LinkedIn