Marketing

Marketing

Marketing - beleid van de Group

De marketingstrategie van de Grundfos Group op de lange termijn richt zich voornamelijk op markten met grote toekomstperspectieven, maar tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om de meest mondiale pompgroep in de wereld te worden. De marketingstrategie van de Group wordt in nauwe samenwerking met de marktsegmenten en de verkoopgebieden uitgevoerd.

In alle markten en ook de afzonderlijke marktsegmenten tracht de Group een marktaandeel te bereiken dat groot genoeg is om marktleider te worden. Verder zullen marketingactiviteiten gebaseerd zijn op know-how binnen de gebieden waarin de producten van Grundfos worden toegepast.

Bij de marketingactiviteiten gebruikt de Group kwaliteit, milieubesef en energiebewustzijn als doorslaggevende parameters.

Bij de verkoopactiviteiten maakt de Group altijd gebruik van hoogwaardige ethische marketinggewoontes. Bij zijn/haar verkoopinspanningen mag een medewerker van Grundfos niet onredelijk over een concurrent praten.

Grundfos-bedrijven spelen een actieve rol bij beroepsverenigingen en plaatselijke overheden in een mate waarin de invloed van Grundfos kan worden vergroot.

Om het imago van Grundfos te beschermen en om goede klantrelaties te krijgen verleent elk Grundfos-bedrijf de best mogelijke after-sales service via zijn eigen service-organisatie aangevuld met door Grundfos erkende servicepartners.

Elke beslissing om producten van Grundfos te vermarkten in gebieden waar de Group niet door Grundfos-bedrijven, agentschappen of joint-venture bedrijven wordt vertegenwoordigd, moet door het management van de Group worden genomen.

Beprijzing van producten moet met gepaste zorgvuldigheid worden gedaan, rekening houdend met de grote bekendheid van Grundfos als merknaam, de hoge kwaliteit van de producten, de plaatselijke prijsstructuur en het algehele belang voor de Group.

De producten van de Group worden hoofdzakelijk vermarkt via Grundfos' eigen verkooporganisatie en onder de naam Grundfos. Bij acquisities kan het management van de Group echter besluiten dat de producten van de verworven bedrijven worden verkocht in naam van deze bedrijven.

Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen kan verkoop aan andere pompfabrikanten plaatsvinden met goedkeuring van het management van de Group.

Indien nodig kan de productserie worden uitgebreid met producten van andere pompfabrikanten. In zulke gevallen zullen deze producten worden vermarkt onder de naam Grundfos. Het management van het relevante segment beslist voor welke producten dit relevant kan zijn.

In aparte gevallen kunnen producten van derde partijen worden opgenomen in de productserie om een specifieke order compleet te maken, maar in zulke gevallen zal het product van de derde partij worden verkocht onder de naam van de derde partij. Toebehoren van derde partijen kunnen worden opgenomen in de productserie van Grundfos wanneer dit de verkoop van Grundfos-producten ondersteunt.

De merkstrategie van de Group zorgt ervoor dat klanten, potentiële medewerkers en andere belanghebbenden in toenemende mate aan Grundfos zullen denken als de meest verantwoordelijke, meest toekomstgerichte en meest innovatieve pompgroep ter wereld. Marketingactiviteiten van de Group moeten worden gestandaardiseerd volgens de merkenhandleiding van Grundfos om consistente en uniforme marketing over gebieden en bedrijven te garanderen.


    Facebook Twitter LinkedIn