Octrooien

Octrooien

Octrooien - beleid van de Group

Grundfos' octrooibeleid moet bijdragen aan de technische ontwikkeling van de Group, en via de bescherming van uitvindingen wordt optimaal gebruik van de technologie en know-how van de Group gegarandeerd.

Grundfos richt zich hoofdzakelijk op de bescherming van productuitvindingen, procedures en fabricagemethodes.

Het besluit om een uitvinding te beschermen moet worden gemaakt op basis van een beoordeling van de nieuwheid, inventiviteit en het risico van publicatie. Deze beoordeling moet worden gemaakt door de technische manager van het segment of een andere relevante hooggeplaatste technische manager samen met de octrooicoördinator.

Octrooien moeten voornamelijk worden ingediend op naam van Grundfos, anders op naam van andere bedrijven uit de Group, na eerdere goedkeuring door het ontwikkelingsmanagement van de Group.

Octrooien en octrooiaanvragen van concurrenten moeten zorgvuldig in de gaten worden gehouden. De verantwoordelijkheid ligt bij de directeur van het segment of van de afdeling.

Waar mogelijk moeten bezwaren worden gemaakt om de publicatie te voorkomen van octrooien door concurrenten die Grundfos' technische en commerciële vrijheid om te handelen zullen beperken.

Gerelateerd aan de jaarlijkse betaling van octrooikosten moeten bestaande octrooien en octrooiaanvragen worden geëvalueerd, met als doel om te besluiten om ze wel of niet van kracht te laten blijven.

Evaluaties en besluiten met betrekking tot het octrooieren, het onderhoud van octrooien alsmede bezwaren tegen octrooien en octrooiaanvragen van concurrenten moeten worden gemaakt door de technische manager van het segment of een andere relevante hooggeplaatste technische manager samen met de octrooicoördinator.

Voordat een octrooiaanvraag wordt ingediend moet een nieuwheidsonderzoek worden uitgevoerd. Van deze eis kan alleen worden afgeweken als er een dringende noodzaak bestaat.

Overeenkomsten over octrooien en andere immateriële rechten, inclusief licentie-overeenkomsten, zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring door het management van de Group, de octrooicoördinator en de juridische afdeling.


    Facebook Twitter LinkedIn