Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement - beleid van de Group

Het personeelsmanagement van de Group is gebaseerd op de opvatting dat - indien de juiste voorwaarden zijn opgesteld - de medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen en zich op een verantwoordelijke manier willen gedragen conform de basiswaarden van Grundfos.

Elke medewerker heeft het recht en de plicht om aandacht te vestigen op omstandigheden die naar zijn/haar mening onredelijk of schadelijk voor de Group zijn.

De organisatiestructuur van Grundfos stimuleert samenwerking door de organisatie heen om de diverse taken op efficiënte wijze aan te pakken. De werkzaamheden moeten zoveel mogelijk worden georganiseerd in zelfstandige teams, waar dit klant- en medewerkerstevredenheid en ook productiviteit bevordert.

De Group richt zich overal op een goed werkklimaat dat aantrekkelijk is voor huidige en toekomstige medewerkers, dat hen aanmoedigt om hun capaciteiten te gebruiken, en dat hen voldoening in het werk en een zekere mate van welzijn geeft. Grundfos is zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt ook mensen in dienst op speciale arbeidsvoorwaarden.

Elke positie moet worden ingevuld door de kandidaat met de beste kwalificaties. Huidige medewerkers hebben de voorkeur als ze dezelfde kwalificaties hebben als externe sollicitanten. Gegarandeerd moet worden dat nieuwe medewerkers zich kunnen vereenzelvigen met de basiswaarden van Grundfos.

De Group beloont betrokken, verantwoordelijke en competente medewerkers met mogelijkheden om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Roulatie van banen (volgende baan) wordt gebruikt als een actief middel om zowel de medewerker als Grundfos te ontwikkelen.

Het programma voor de ontwikkeling van competenties van de Group zorgt ervoor dat medewerkers onderwijs en training krijgen die hen in staat stellen om niet alleen aan de eisen van de huidige baan te voldoen, maar ook aan toekomstige eisen.

Het is een fundamenteel standpunt van de Group dat alle medewerkers in de afzonderlijke bedrijven gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht hun geslacht, ras en religie, om gelijke mogelijkheden voor werk, arbeidsomstandigheden, training en promotie te garanderen.

De beloning van de medewerkers is vast en wordt aangepast op basis van relevante marktomstandigheden en competentieniveaus. De Group richt zich op een flexibel beloningsysteem dat initiatief, betrokkenheid en resultaten stimuleert.

Alle medewerkers hebben een jaarlijks ontwikkelingsgesprek waarbij de medewerker en zijn/haar directe leidinggevende gezamenlijk de prestaties van de medewerker beoordelen en doelen voor het komende jaar, competentie-ontwikkeling en de beloning bespreken.

Gegarandeerd moet worden dat de afhandeling van meningsverschillen alsmede de beëindiging van het dienstverband op waardige wijze wordt verricht.


    Facebook Twitter LinkedIn