Productie

Productie

Productie - beleid van de Group

De belangrijkste doelstelling van de productiebedrijven is - in samenwerking met de verkoop- en marketingorganisaties van de Group - om klanten van Grundfos wereldwijd te voorzien van hoogwaardige pompen en pompsystemen.

Grundfos' productie is georganiseerd in een wereldwijd netwerk van gelijkwaardige en samenwerkende productie-units. Elke afzonderlijke productie-unit dient groot genoeg te zijn om in redelijke hoeveelheden te kunnen produceren, maar niet zo groot dat het te moeilijk wordt om een grote mate van klantgerichtheid en een goede samenwerking tussen management en medewerkers te houden.

Grundfos beslist over de geografische locatie van de productie-units op basis van commerciële argumenten inclusief efficiënte en snelle klantenservice, zekerheid van levering, marketing, productiekosten, lokale sociale voorwaarden en de beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten.

De Group maakt gebruik van efficiënte en geïntegreerde productiesystemen en zorgt er dus voor dat Productie een zeer goede leveringservice biedt in de vorm van concurrerende leveringstijden, een hoge mate van flexibiliteit en het naleven van overeengekomen leveringstijden.

Productie neemt met zijn eigen medewerkers en competenties actief deel aan de ontwikkeling en introductie van nieuwe producten. Productie stelt bovendien nieuwe productietechnologieën vast en ontwikkelt bestaande productietechnologieën verder door. Bij het uitvoeren van deze taken acht Productie energiebesparing, verbruik van hulpbronnen en de invloed op het milieu net zo belangrijk als het stellen van doelen voor de verbetering van winstgevendheid, logistiek en kwaliteit.

De fabricage van Grundfos-producten vindt hoofdzakelijk plaats binnen de Group. Dit betekent dat de Group producten en onderdelen fabriceert die technologieën bevatten die strategisch zijn voor Grundfos, terwijl de fabricage van andere onderdelen kan worden uitbesteed aan concurrerende (onder)leveranciers. De beslissing om uit te besteden kan alleen samen met Productie van de Group en de interne leverancier worden genomen.

Grundfos maakt gebruik van de meest redelijke productiemethoden met gepaste aandacht voor klantenservice, het milieu en winstgevendheid.

Efficiënt kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat aan de kwaliteitspecificaties wordt voldaan.

Grundfos zal zich overal inspannen om het milieu te beschermen, voornamelijk door gebruik te maken van milieuvriendelijke en energiebesparende processen en door preventief milieubeheer, en in tweede instantie door beschermende maatregelen te nemen.

Bij alle productie-units dient een goed werkklimaat te heersen op basis van de betrokkenheid van de individuele medewerkers. Het doel is om een hoge mate van medewerkerstevredenheid en betrokkenheid te realiseren, maar ook een hoge algehele kwaliteit van producten, diensten en interne zakelijke processen.

Standaard productie-apparatuur moet worden gekocht bij externe leveranciers terwijl Grundfos' know-how wordt gebruikt voor de ontwikkeling en fabricage van specifieke machines en apparatuur.

Voordat wordt geïnvesteerd in extra productiecapaciteit zorgt Grundfos ervoor dat de bestaande productiecapaciteit ten volle wordt benut, waarbij rekening wordt gehouden met betrouwbaarheid en flexibiliteit van de leveringen alsmede de aanwezige voorraad.

Alle productiegebouwen en -installaties moeten qua veiligheid en uiterlijk aan hoge normen blijven voldoen, en ze moeten - minimaal - voldoen aan de plaatselijke regelgeving. Preventief onderhoud van de productie-apparatuur dient ervoor te zorgen dat deze te allen tijde operationeel is.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati