Inkoop

Inkoop

Inkoop - beleid van de Group

Alle inkopen moeten worden gedaan op basis van solide commerciële gewoontes. Deze omvatten langetermijneisen, kwaliteit, zekerheid van levering, milieuaspecten, prijs alsmede betalings- en leveringsvoorwaarden. Bij onderhandelingen met leveranciers treedt Group Purchase op een harde en vastberaden - maar eerlijke - manier op.

Een principiële regel is dat inkopen worden gedaan op basis van de productie-eisen, en de levertijden moeten de best haalbare tijden zijn. Belangrijke leveranciers worden voortdurend geïnformeerd over langetermijneisen.

De meest voordelige inkopen voor de Group worden gedaan via inkopen op Group-basis. Deze inkopen worden uitgevoerd volgens samenwerkings- en kaderovereenkomsten en ook op basis van helder geformuleerde specificaties.

Het is een principiële stelregel dat de Group samenwerkt met leveranciers voor wie kwaliteit, het milieu, ethiek, flexibiliteit en zekerheid van leveranciers hoge prioriteit hebben. Daarnaast dienen leveranciers financieel solide te zijn en een omvang te hebben die hen in staat stelt om Grundfos te vrijwaren in geval van defecte leveringen of afnemende kwaliteit.

Voor nauwe samenwerking en grote leveringszekerheid is het doel van de Group om grote volumes van elke leverancier te kopen.

Vanwege strategische redenen kan het nodig zijn om inkopen geografisch te spreiden; vanwege dezelfde reden is de focus te allen tijde gericht op inkopen uit landen met lage kosten.

In samenwerking met Grundfos' fabrieken evalueert de Group voortdurend of uitbesteding tot de mogelijkheden behoort.

Group Purchase zorgt ervoor dat transport wordt gecoördineerd en uitgevoerd op de meest milieuvriendelijke en economische manier.

Om wederzijdse voordelen te behalen moeten samenwerkingsverbanden met belangrijke leveranciers tot stand worden gebracht. Bij zo'n samenwerking dienen ervaringen te worden uitgewisseld en dient gezamenlijk actie te worden ondernomen om Grundfos' inkoopkosten te verlagen.

Waar mogelijk dienen inkopen direct bij fabrikanten te worden uitgevoerd.

Als alle andere dingen gelijkwaardig zijn wordt aan klanten van Grundfos een voorkeurspositie als leverancier gegeven.

De informatiestroom tussen leveranciers en Grundfos moet worden geautomatiseerd door zoveel mogelijk van informatietechnologie gebruik te maken.

Betalingstermijnen moeten altijd worden beschouwd als een actieve parameter, en inkopen moeten worden aangepast aan het deviezenbeleid van de Group.


    Facebook Twitter LinkedIn