Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit - beleid van de Group

Grundfos hecht grote waarde aan het kwaliteitsconcept als integraal onderdeel van de gehele organisatie, en beschouwt kwaliteitsbewaking als doorslaggevende parameter voor continue groei van de Group.

Kwaliteitsmanagement is gebaseerd op de filosofie van 'nul defecten', en wordt in de praktijk gebracht in alle stappen van productontwikkeling via inkoop, productie en distributie tot marketing en service.

Alle medewerkers hebben het recht en de plicht om defecten naar voren te brengen, en kwaliteit heeft de hoogste prioriteit wanneer fouten of risico's op fouten zijn gedetecteerd.

Kwaliteitsmanagement in het ontwikkelingsproces is gericht op het ontwikkelen van robuuste en betrouwbare producten die de juiste functies voor de klanten hebben en die zonder defecten geproduceerd kunnen worden.

Kwaliteitsmanagement in de productie is gericht op fabricage zonder defecten op basis van zeer goede procesbekwaamheid en volledige verantwoordelijkheid van de medewerkers voor hun eigen werk.

De kwaliteitsbewaking van de leveranciers moet worden geverifieerd en goedgekeurd voordat een inkoopovereenkomst wordt getekend, en moet regelmatig worden herzien om continue verbeteringen te behalen.

Aan- en uitbestede producten en diensten moeten aan dezelfde eisen voldoen als Grundfos' eigen producten en processen.

Tevredenheid van de markt en afzonderlijke bedrijven met de producten en diensten van de Group moet regelmatig worden gecontroleerd en gedocumenteerd, en op onbevredigende resultaten moet direct gereageerd worden.

Voor alle ontwikkelings- en productiebedrijven moet het kwaliteitsmanagementsysteem worden gecertificeerd.


    Facebook Twitter LinkedIn