Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling - beleid

De ontwikkeling van nieuwe producten moet worden gepland op basis van een langetermijnevaluatie van eisen van klanten, financiële analyses en de groeidoelen van de Group.

Alle R&D-projecten moeten op correcte wijze geleid worden. Productfunctie, kostprijs en het houden aan planningen en budgetten zijn belangrijke parameters.

Het Grundfos Business Development Centre is verantwoordelijk voor het opbouwen en uitbreiden van de technologische gereedheid binnen prioriteitsgebieden. Onderzoek en ontwikkeling maakt gebruik van de meest recente beschikbare technologie.

In principe vindt onderzoek en productontwikkeling centraal plaats. Kleine R&D-afdelingen kunnen worden opgezet in afzonderlijke bedrijven wanneer dit wordt gerechtvaardigd door speciale omstandigheden en na goedkeuring van het management van de Group.

Afdelingen voor onderzoek en ontwikkeling concentreren hun inspanningen op de ontwikkeling van producten in overeenstemming met het zakelijke concept van de Group.

Met betrekking tot functie, kwaliteit en prijs moeten de producten ervoor zorgen dat de Group een trendsetter blijft binnen hun serie producten.

Bestaande producten moeten voortdurend worden geanalyseerd om functies, kwaliteit en rendement te verbeteren.

Bij elke productontwikkeling en -verbetering probeert Grundfos om de meest energiebesparende en rendabele producten te ontwikkelen. De integratie van elektronica moet altijd worden meegenomen.

Productontwikkeling volgt het gebruikelijke projectproces voor geïntegreerde productontwikkeling en wordt doorgaans uitgevoerd door multidisciplinaire teams onder één algemene projectmanager.

De scheiding tussen technologie-ontwikkeling en productontwikkeling zorgt voor korte ontwikkelingstijden en vaste tijdschema's. Nieuwe producten worden altijd ontwikkeld op basis van bekende technologie.

Waar mogelijk worden de producten ontworpen met hergebruik of recycling voor ogen. Het moet mogelijk zijn om zowel het product als de verpakking op een veilige manier af te voeren.

Productontwerp is een belangrijk onderdeel van het merk Grundfos. Het productontwerp wordt gehandhaafd en verbeterd via algemeen ontwerpbeleid.

Het is van belang om ervoor te zorgen dat Grundfos' know-how binnen productontwikkeling en productieprocessen niet beschikbaar wordt gesteld aan onbevoegde personen.

De Group ontwikkelt hoofdzakelijk machines en apparatuur voor eigen doeleinden, terwijl standaard productie-apparatuur aangekocht wordt. Het ontwerp van de bovengenoemde apparatuur moet worden gecoördineerd met de R&D-afdelingen.

Ontwikkeling dient zich te richten op het verkrijgen van een hoge toegevoegde waarde. Het productontwerp en de constructie moeten bijdragen aan lage totale kosten met inbegrip van lage servicekosten. RVS (roestvast staal) is een typisch kenmerk van Grundfos-producten, en dit dient te worden gebruikt als constructiemateriaal als technische en financiële argumenten dit toestaan.


    Facebook Twitter LinkedIn