Risicomanagement

Risicomanagement

Risicomanagement - beleid van de Group

Door middel van risicomanagement beschermt Grundfos de medewerkers alsmede de activiteiten en waarden van het bedrijf. Analyses van wezenlijke risico's moeten voortdurend worden gemaakt, om te garanderen dat de gevolgen van situaties die optreden na beschadiging of handelingen die aanleiding geven tot aansprakelijkheid niet van betekenis voor Grundfos zijn. Alleen verzekeringen die wezenlijke risico's bestrijken, worden meegenomen.

Grundfos geeft hoge prioriteit aan verliespreventie. Binnen de diverse verantwoordelijksgebieden worden wijzigingen of uitbreidingen van maatregelen voor verliespreventie continu overwogen om het optreden van verzekerde gebeurtenissen te voorkomen.

Risicomanagement en de samenwerking met verzekeringsmaatschappijen moet gericht zijn op het vaststellen van het Groups-beleid, waar voordelig, en het verkrijgen van optimale verzekerings- en premievoorwaarden.

Deze taak moet centraal worden beheerd en zoveel mogelijk worden gecoördineerd door de eigen verzekeringsmaatschappij van de Group, Grundfos Insurance Management.

Belangrijke verzekerde gebeurtenissen moeten zonder vertraging aan het management van de Group worden gemeld. Alle verzekerde gebeurtenissen moeten worden geregistreerd en gemeld aan de risicomanager van de Group zodat de noodzakelijke maatregelen voor verliespreventie kunnen worden genomen of de verzekeringsdekking kan worden bijgewerkt.


    Facebook Twitter LinkedIn