Service

Service

Service - beleid van de Group

De Group beschouwt service als een doorslaggevende parameter voor continue groei. De Group ziet service als een onafhankelijk zakelijk gebied dat op een solide, financiële basis moet worden ontwikkeld.

De Group vermarkt service actief naar de afzonderlijke marktsegmenten en handhaaft een hoog serviceniveau om klanten van snelle en efficiënte service te voorzien.

De service van de Group moet altijd worden uitgevoerd door goed getraind personeel en heeft betrekking op Grundfos-producten en pompen van andere merken.

Elke Grundfos-bedrijf is verantwoordelijk voor efficiënte service op zijn eigen marktgebied.

Het plaatselijke Grundfos-bedrijf heeft het recht om contracten af te sluiten met plaatselijke servicepartners om de serviceverplichtingen met betrekking tot Grundfos' producten uit te voeren. Zulke servicepartners moeten de expertise bezitten en goedgekeurde hulpmiddelen hebben om de servicetaak uit te voeren.

Wanneer Grundfos of de dealer weet dat Grundfos-producten worden doorverkocht naar een ander land, dan moeten ze zorgen dat de producten geserviced kunnen worden in het betreffende marktgebied.

Grundfos-producten worden geserviced door Grundfos of de dealer binnen zijn eigen marktgebied, onafhankelijk van het land van waaruit de producten gekocht zijn.

Wanneer een dealer of servicepartner service verricht, dan stelt Grundfos hem/haar de noodzakelijke know-how en materialen ter beschikking. Deze know-how dient vertrouwelijk behandeld te worden.

Grundfos voorziet in trainingsfaciliteiten voor het servicepersoneel. Service of reparatie van Grundfos-producten moet worden uitgevoerd met bedieningsinstructies, hulpmiddelen, apparatuur en testfaciliteiten die zijn gespecificeerd of goedgekeurd door Grundfos.

Service van Grundfos-producten kan plaatsvinden in de vorm van reparatie of vervanging van producten. Nieuwe of herstelde onderdelen die voldoen aan de specificaties van Grundfos moeten worden gebruikt voor de reparatie of montage van vervangingsproducten.

Producten die vervangen en gerepareerd zijn moeten worden gelabeld conform de standaarden van Grundfos. Een gerepareerd of vervangingsproduct moet voldoen aan dezelfde technische specificaties als het oorspronkelijke product.

Service-afdelingen van Grundfos ontvangen, repareren of informeren over de juiste afvoerkanalen voor versleten producten.

Producten die niet meer geleverd worden zullen worden geserviced tot 10 jaar nadat de productie is gestopt. Als alternatief kan Grundfos besluiten om vervangingsproducten te leveren.

Storingsrapporten worden opgesteld conform de standaarden van Grundfos.


    Facebook Twitter LinkedIn