Financieel management

Financieel management

Financieel management - beleid van de Group

Grundfos richt zich op een juiste kapitalisatie van de werkzaam zijnde bedrijven van de Group. Deze kapitalisatie moet worden gecoördineerd door Grundfos Finance A/S. Bij het aantrekken van kapitaal moet de huidige kapitaalstructuur mee in beschouwing worden genomen om een juiste combinatie van kort- en langdurende leningen te garanderen. Waar mogelijk moet het lenen via Grundfos Finance A/S gedaan worden. Kapitaal moet worden aangetrokken onder de best mogelijke voorwaarden. Als principiële regel moeten leningen door afzonderlijke Grundfos-bedrijven in de plaatselijke valuta afgesloten worden.

De Group levert zekerheid of staat borg voor bedrijfsleningen als dit kan zorgdragen voor betere leningsvoorwaarden of lagere rentes. Een Grundfos-bedrijf mag geen zekerheid of borg verschaffen voor zijn eigen leningen en kredieten zonder voorafgaande overeenstemming met Grundfos Finance A/S.

Als principiële regel maakt elk bedrijf gebruik van twee bankiers, te bepalen samen met Grundfos Finance A/S.

Betalingstromen moeten zodanig worden geregeld dat de kosten voor het overmaken van geld worden geminimaliseerd, en de hoeveelheid passief kapitaal beperkt is.

De Group zal de financiële risico's veroorzaakt door wisselkoersen en rentefluctuaties beperken. Grundfos Finance A/S gaat hiermee om conform de richtlijnen die zijn goedgekeurd door het management van de Group en het bestuur van Grundfos Management A/S.

De totale liquiditeitsreserves van de Group moeten op een zodanig niveau worden gehouden dat aanmerkelijke fluctuaties van ingaande en uitgaande betalingen geabsorbeerd kunnen worden. Overschotten aan liquiditeit bij de werkzaam zijnde bedrijven moeten aan Grundfos Finance A/S aangeboden worden. De Group probeert om voldoende financiële reserves achter de hand te houden om eisen voor kortetermijnkapitaal te kunnen opvangen, alsmede kapitaalseisen gerelateerd aan toekomstige strategische investeringen.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati