Vier Deense bedrijven slaan handen ineen

05/04/2016

AQSI

Samen met Danfoss, VELUX en Rockwool hebben wij, Grundfos Nederland, onze krachten gebundeld en presenteren wij AQSI - dé sociale duurzaamheidstool.

AQSI is bedoeld voor de bouwprofessional

  • voor de architect die alle beoogde kwaliteitsaspecten voor de eindgebruiker wil vastleggen;
  • voor de adviseur die op een gestructureerde manier zijn beoordeling wil opbouwen; 
  • voor de opdrachtgever die onderbouwd wil zien hoe gebruikers zijn gebouw ervaren;
  • voor de beheerder die vóóraf inzicht wil hebben in de consequenties van onderhoud en herbestemming.

Sociale duurzaamheid
Duurzaam bouwen beperkt zich op dit moment vaak tot energiebesparing en milieubeleid. Dat drukken we uit in een BREEAM-score, GPR-rapportcijfer en EPC. Maar is dat wel voldoende waarborg voor een gezond, comfortabel en prettig gebouw? Hoe ervaren gebruikers een gebouw en welke impact heeft het gebouw op hun gezondheid, op de bruikbaarheid en op de omgeving?

Wij zetten ons in om sociale duurzaamheid meetbaar en bespreekbaar te maken AQSI is een assessment tool, een aanvulling op bestaande tools zoals GPR en BREEAM. Het helpt bij het kwalitatief beoordelen van de mens-aspecten van een gebouw die (nog) niet in bouwregelgeving zijn vastgelegd. AQSI is gebaseerd op de Europese norm EN16309 en inmiddels ook Nederlandse norm NEN 16309. Deze geeft een abstract, maar volledig, beoordelingskader voor de sociale aspecten van gebouwen tijdens realisatie, gebruik, onderhoud en herbestemming. Om dit abstracte kader praktisch bruikbaar te maken heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs in samenwerking met strategische partners de praktische tool AQSI ontwikkeld.

Klik hier voor de brochure

Naast deze tool biedt Grundfos u de mogelijkheid om u aan te melden voor de gratis Grundfos Energy Check!