Belangrijk partnerschap voor Artsen zonder Grenzen en Grundfos

06/06/2019

Belangrijk partnership voor Artsen Zonder Grenzen en Grundfos

Beschikking over water is een doorslaggevende factor als Artsen zonder Grenzen waar dan ook in de wereld in actie moet komen en mensenlevens redt in getroffen gebieden. Een partnerschap met Grundfos zorgt voor water voor de organisatie en lokale bevolkingen.

Al jarenlang komt de internationale humanitaire organisatie Artsen zonder Grenzen (Doctors Without Borders/ Médecins Sans Frontières) in actie bij mondiale crisissituaties. De teams van medische en logistieke experts moeten meestal worden ingezet als gevolg van een catastrofe. Een belangrijk onderdeel van het werk is het scheppen van voorwaarden in door crisis getroffen gebieden, die de lokale bevolking helpen en verlichten in de ontstane situatie.
In dit werk is de beschikking tot water van de juiste kwaliteit bepalend.

"Meer dan 800.000 mensen sterven elk jaar aan diarreeziekten, omdat ze geen beschikking hebben over schoon water. Schoon water is een doorslaggevende factor om de verspreiding van ziekten zoals cholera en difterie, die we bestrijden in door conflicten verscheurde landen, te voorkomen en te behandelen ", zegt Jesper Brix, directeur van het Deense kantoor van Artsen zonder Grenzen.

Een nieuw partnerschap tussen Artsen zonder Grenzen en Grundfos zorgt ervoor dat de organisatie beschikking krijgt over pompoplossingen op zonne-energie en expertise van Grundfos, zodat de AzG-experts werkende watersystemen en een  gerelateerde infrastructuur kunnen opzetten, waarmee het probleem van het ontbreken van water kan worden verlicht.

"Ik ben ontzettend tevreden dat we met deze overeenkomst een nauwe samenwerking tot stand brengen tussen Grundfos en Artsen zonder Grenzen, in de strijd tegen door water overgebrachte, dodelijke ziektes", onderstreept Jesper Brix.

Dit partnerschap heeft een wereldwijd uitgangspunt en is gericht op het waarborgen van toegang tot essentieel water en sanitaire voorzieningen voor de lokale bevolking in de crisisgebieden van de wereld. Grundfos levert producten en technische ondersteuning aan de logistieke organisatie van Artsen zonder Grenzen, dat er vervolgens voor zorgt dat de oplossingen waar nodig gebruikt kunnen worden.

"Water is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor ons bedrijf, maar voor de wereld. Elke dag werken we eraan om water voor mensen wereldwijd te garanderen en we zijn erg blij dat we Artsen zonder Grenzen in hun belangrijke werk kunnen ondersteunen om enkele van 's werelds grootste humanitaire rampen te verlichten," zegt Mads Nipper, CEO van Grundfos.

Het partnerschap werd op 4 juni jl. formeel bekrachtigd tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Grundfos in Bjerringbro, Denemarken. 

 
Jarenlang werden mondiale crisisincidenten gevolgd door actie van de internationale humanitaire organisatie, Artsen zonder Grenzen. Wanneer hun team van medische en logistieke experts arriveert, volgt het meestal een catastrofe. Een belangrijk onderdeel van hun werk is het scheppen van voorwaarden, die het mogelijk maken om de lokale bevolking te verlichten in de door crisissen getroffen gebieden. In dit werk is toegang tot water van de juiste kwaliteit bepalend.
 
Het partnerschap werd formeel geïnitieerd tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Grundfos in Bjerringbro, Denemarken, op 4 juni.
 
Het partnerschap werd formeel geïnitieerd tijdens een bijeenkomst op het hoofdkantoor van Grundfos in Bjerringbro, Denemarken, op 4 juni.

Grundfos' Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
Artsen zonder Grenzen - Grundfos