Energie en comfort in balans

12/03/2015

Building Holland

Energiezuinig bouwen is een belangrijk onderwerp in de bouw. In 2020 moeten nieuwbouw woningen in Nederland energieneutraal zijn en ook in de bestaande bouw ligt er een enorme opgave om het energieverbruik terug te dringen. Echter, in Nederland ligt de nadruk bij deze ontwikkelingen met name op de energieprestatie en is er te weinig aandacht voor het comfort voor de gebouwconsument.

De herziening van de EPBD (Richtlijn 2010/31/EU) bepaalt de richting voor de EU-lidstaten voor het opstellen van hun wettelijke kaders met de eisen voor alle nieuwe gebouwen, die uiterlijk 31 december 2020 energieneutraal moeten zijn. Samen met onze partners Danfoss, Rockwool en de VELUX Groep onderschrijven wij deze herziening.

Wij onderstrepen het belang van een holistische benadering. In dit kader zijn wij van mening dat de toekomstige bouwregelgeving voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), (maar ook voor renovatieconcepten) zich naast energie, dient te focussen op een lage impact op het milieu, recyclebare materialen en een gezond en comfortabel binnenklimaat.
 

De Active House visie biedt oplossing
De Active House visie is een visie op wonen die bijdraagt aan een gezonder en comfortabeler leven voor gebruikers van gebouwen zonder een negatieve impact te hebben op het klimaat – en die ons op weg helpt naar een schonere, gezondere en veiligere wereld. Specifieke ambities zijn afhankelijk van de gebruikers, de functie en de klimaatsituatie van het gebouw en worden bepaald aan de hand van de Active House specificaties.

Grundfos is samen met Danfoss, Rockwool en de VELUX Groep voorstander van het gebruik van deze visie binnen de BENG definitie. De visie bewijst dat het mogelijk is om met de huidige bouwtechnologieën duurzame gebouwen te ontwerpen met een zeer laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat.

Door het binnenklimaat te kwalificeren en kwantificeren worden onderwerpen als gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu en veiligheid, aan elkaar verbonden en inzichtelijk gemaakt, waardoor er al in de ontwerpfase meer balans ontstaat tussen energie en comfort.

Bezoek onze gezamenlijke stand
31 maart – 2 april 2015. Standnummer 11.319


*Bron: Position paper “Energie en comfort in Balans”, 2014, Danfoss, Grundfos, Rockwool, VELUX.