EuP Regelgeving

19/03/2013

ALPHA2 EN MAGNA3

Eis meer van uw circulatiepompen!

Gereed of niet, leuk of niet, de EuP richtlijn is sinds 1 januari 2013 in werking getreden, en hierin zijn radicale nieuwe eisen gesteld aan de energiezuinigheid van circulatiepompen.

De EuP-richtlijn voor circulatiepompen is strenger geworden voor wat betreft de verkoop van stand-alone circulatiepompen, en alleen de meest efficiënte pompen met A-label die momenteel in gebruik zijn voldoen aan de EuP-richtlijn voor circulatiepompen. De eisen aan ecologisch ontwerp voor stand-alone circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (beschreven in Verordening (EG) van de Commissie nr. 641/2009 van 22 juli 2009) worden nu onderdeel van de Conformiteitsverklaring (CE). Zonder CE-keurmerk mag een product niet binnen de EU verkocht worden. De richtlijn voor circulatiepompen wordt in de volgende stappen ten uitvoer gebracht:

Vanaf 1 januari 2013 mogen stand-alone circulatiepompen zonder mechanische asafdichting (behalve de types die speciaal bedoeld zijn voor primaire circuits voor thermische zonnesystemen en warmtepompen) een Energie Efficiëntie Index (EEI) van niet meer dan 0,27 hebben.

2015
Vanaf 1 augustus 2015 mogen stand-alone circulatiepompen zonder mechanische asafdichting, en ook circulatiepompen zonder mechanische asafdichting die in producten geïntegreerd zijn, een EEI van niet meer dan 0,23 hebben. Lees er hier alles over.

Download Brief
Download Vraag & Antwoord