Kansen installateurs tijdens de energietransitie

11/06/2019

Kansen installateurs tijdens de energietransitie

De energietransitie is momenteel in volle gang. Zelf merk je dat waarschijnlijk ook al aan je aanvragen. Zowel consumenten als bedrijven willen er alles over weten en willen en moeten steeds vaker duurzame aanpassingen realiseren. Als installateur speel je een sleutelrol tijdens deze transitie. Er liggen dus veel kansen voor installateurs in de energietransitie, maar hoe kun je daarvan profiteren?

De energietransitie
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om de opwarming te beperken tot maximaal twee graden moet de CO2-uitstoot drastisch omlaag. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal is. We hebben dus nog 31 jaar om ons energiesysteem te verdraaien naar een duurzamere variant. Op dit moment bestaat het energieverbruik in de gebouwde omgeving voornamelijk uit aardgas en elektriciteit. Met CO2-uitstoot als gevolg. De energietransitie houdt dus voornamelijk in dat we andere energiebronnen moeten gaan gebruiken om minder belastend te zijn voor het milieu. Maar ook energiebesparende maatregelen zijn noodzakelijk, want hoe efficiënter we met energie omgaan, hoe minder hoeven we te verbruiken. Hier zullen bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen een grote rol gaan spelen. 

Belangrijke momenten
2019 begin uitvoering Klimaatakkoord 
2020 alle nieuwbouw voldoet aan BENG-eisen
2023 alle kantoren hebben verplicht minimaal energielabel C
2030 CO2-uitstoot met 49% gedaald ten opzichte van 1990
2050 gebouwde omgeving energieneutraal 

Nieuwe markt
De werkgelegenheid in de installatiesector zal aanzienlijk stijgen als gevolg van de energietransitie. Om de hele gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal te krijgen, ontstaat er een nieuwe markt. In de nieuwbouw is het de nieuwe norm om energieneutraal te bouwen. Het is bij nieuwbouw niet langer de vraag hoe het gebouw eruit moet zien, maar hoe het gebouw verwarmd gaat worden en waar de energie vandaan gaat komen. Als installateur kom je in nieuwbouwprojecten eigenlijk gelijk te staan met de architect en de aannemer. De grootste uitdaging ligt echter in de bestaande gebouwde omgeving. Gebouwen moeten beter worden geïsoleerd en worden voorzien van de juiste combinatie van duurzame energie en energie-efficiënte oplossingen.

Trias energetica
Waar de traditionele installateur voornamelijk bezig was met onderhoud, zal dat takenpakket uitgebreider worden. De energietransitie is een langlopend project. Het vakgebied wordt breder, meer digitaal en veelzijdiger. Voordat je over installatietechnische aanpassingen kunt adviseren, moet je kijken naar de isolatiewaarde en ventilatie van een gebouw. De zogenoemde trias energetica is eigenlijk een stappenplan om een energiezuinig ontwerp te maken. Eerst moet je isoleren om energieverspilling tegen te gaan, vervolgens moet je slim gebruik maken van duurzame bronnen en daarna moet je zo efficiënt mogelijk voorzien in de resterende energiebehoefte. Duurzame systemen verbruiken vaak veel elektriciteit. Enkel een warmtepomp installeren levert vaak niet het gewenste resultaat op. Wil je het echt duurzaam aanpakken, kun je bijvoorbeeld zonnepanelen toepassen om het extra verbruik te compenseren. Na de aanpassingen moet het hele systeem ook gemonitord worden om te checken of het daadwerkelijk het gewenste resultaat oplevert. Het zorgt er daarnaast voor dat je langer contact met de klant hebt, waardoor de relatie sterker wordt.

Adviesrol 
Het werkgebied van de branche wordt dus aanzienlijk groter, waardoor er meer kennis vereist is. Hoe meer kennis, hoe beter, want in de basis ben je als installateur tegenwoordig een adviseur. Kijk maar naar de stappen in de trias energetica. Hierover moet je de klant te allen tijde adviseren. Juist omdat het voor veel mensen een complex onderwerp is, is service naar je klanten toe belangrijk. Bij bestaande bouw is er geen standaardprocedure om te verduurzamen, omdat ieder pand anders is. Dan moet je gaan engineeren en is het belangrijk dat je kennis hebt over de verschillende energie-efficiënte toepassingen. Bij consumenten of bedrijven die nog niet over willen stappen naar een duurzamere oplossing kun je voor bewustwording zorgen. Blijf dus op de hoogte van alle ontwikkelingen, zodat je maatwerk kunt bieden.