22 Maart is Wereldwaterdag

22/03/2019

Wereldwaterdag

Vandaag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van water en de beschikbaarheid voor iedereen tot schoon water en bijbehorende sanitaire voorzieningen. En dat is een goede zaak!

Maar uiteraard is dit geen onderwerp om alleen vandaag bij stil te staan.
Want helaas sterven nog steeds elk jaar miljoenen mensen, waarvan het merendeel kinderen jonger dan 5 jaar, door slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Bij Grundfos zijn we ervan overtuigd dat we hierin echt een verschil kunnen maken.
En daarom leveren we, onder andere, een belangrijke bijdrage aan doelstelling 6 “Schoon water voor iedereen”, één van VN’s 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (The 17 UN Sustainable Development Goals).

Deze doelstelling richt zich op het bieden van een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen voor iedereen in 2030.

Schoon water en sanitair - VN doelstelling 6