CO2 besparen door stadsverwarming

08/10/2019

Stadsverwarming

Stadsverwarming wordt al meer dan honderd jaar volop gebruikt in bijvoorbeeld Denemarken. Ook in Nederland wordt deze CO2-neutrale warmtevoorziening steeds populairder. Niet zo gek, want het is een enorm efficiënte manier om restwarmte opnieuw te gebruiken en de CO2-uitstoot te verlagen. Maar wat houdt het precies in? Hoe werkt het nu eigenlijk en hoe zit het met onderhoud? Deze vragen worden in deze introductie over stadsverwarming beantwoord.

Wat is stadsverwarming?

Warmtedistributie, ook wel stadsverwarming genoemd, is een verwarmingssysteem
waarbij woningen via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen (een warmtenet) verwarmd worden. Het is een schonere vorm van verwarming waardoor er een enorme CO2-besparing gerealiseerd wordt. Waar warmte verloren gaat
bij het opwekken van energie in bijvoorbeeld energiecentrales, wordt dat nu
omgezet in bruikbare warmte om woningen en bedrijfspanden te verwarmen.

Hoe werkt het?

De warmte van elektriciteitscentrales, fabrieken en verbrandingsovens komt, zoals hiervoor al gezegd, veelal te vervallen. Dat is natuurlijk zonde. Vooral nu we midden in de energietransitie zitten. Hieronder een kort stappenplan dat uitlegt hoe stadsverwarming werkt:

1.      Restwarmte in de vorm van warm water stroomt via een ondergronds leidingnetwerk van grote geïsoleerde leidingen naar een warmteoverdrachtstation.

2.      Het warmteoverdrachtstation regelt dat de juiste hoeveelheid water bij de afnemer terechtkomt. De afnemers zijn woon- of utiliteitsgebouwen.

3.      Deze gebouwen zijn allemaal aangesloten op een netwerk om warm water af te tappen. In hun meterkast zit een warmteafleverset waarin leidingen zitten om een gebouw te verwarmen. Ook zit er een warmtewisselaar in om bijvoorbeeld een keuken en badkamer te voorzien van warm water.

4.      Tot slot stroomt het afgekoelde water via een warmte-afgiftesysteem door naar het stadsverwarmingsnet terug naar het warmteoverdrachtstation. Hier wordt het water doorgepompt naar de bron van het warmtenet om het daar opnieuw te
verwarmen.

Afleverset in plaats van cv-ketel

Gebouwen die aangesloten zijn op een warmtenet hebben geen cv-ketel, maar een afleverset in de meterkast. Deze vormt de verbinding tussen het warmtedistributienet van de warmteleverancier en de binneninstallatie van de warmteverbruiker. Het inregelen van de installatie van deze afleverset binnenshuis is erg belangrijk. Als dit niet goed gebeurt, kan dit gevolgen hebben voor de bewoners. Zo kunnen zij een hoge rekening op de mat krijgen of er ontstaat onbalans in de verwarming van de woning. Het wordt bijvoorbeeld in sommige kamers juist heel warm en in andere blijft het koud. Voor installateurs is het dus van belang de installatie goed in te regelen om dit soort problemen te voorkomen.

Preventief onderhoud

Ondanks dat gezegd wordt dat stadsverwarming weinig aandacht nodig heeft, heeft
de afleverset op zijn tijd zeker wel belang bij onderhoud. De risico’s zijn
kleiner omdat het niet om een gasinstallatie gaat zoals bij een cv-ketel, maar
een lekkage in een afleverset kan grote gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk
regelmatig preventief onderhoud te verrichten. Dan gaat het vooral om het
checken of er lekkages zijn en het meten van de temperatuur van de radiatoren.
Het meten van de hoeveelheid warm water per uur is tevens een interessant
gegeven. Als er namelijk een te groot verschil ontstaat tussen de hoeveelheid
in de aanvoer en het retour van warm water, is er sprake van een lek in de
binnenhuisinstallatie. Om vast te stellen of de verwarming goed functioneert,
moet gekeken worden naar de aanvoer- en retourtemperaturen.

Aanvoertemperatuur stadsverwarming  

Om nog minder warmteverlies te realiseren, moet de aanvoertemperatuur in het
warmtenet lager zijn. De realisatie daarvan is lastig, want nieuwbouwwoningen
vereisen een lagere temperatuur door de hoge isolatiewaarden. Oudere woningen
hebben juist een hogere temperatuur nodig om het huis warm te krijgen. Daarom
zijn dynamische aanpassingen van de aanvoertemperatuur in het leidingnet van
belang. De pompen van Grundfos kunnen een hulpmiddel zijn voor een beter
systeemrendement.

Kijk hier voor deze oplossingen!