Drinkwaterproject Arnakot Nepal

03/05/2013

Stel je eens voor dat je voor je dagelijks benodigde drinkwater enkele uren moet lopen om dat uit een enkele honderden meters lager gelegen bron te halen. Voor de inwoners van het afgelegen dorp Arnakot in het Baglug district in Nepal is het sjouwen met de zware kruiken een dagelijkse bezigheid, voor zowel volwassenen als kinderen.

ARNAKOT

Een omvangrijk drinkwater- en sanitatieproject gaat daar verandering in brengen. In het dorp realiseert de Unica Foundation in samenwerking met het Nepalese Rode Kruis, in de periode van maart 2011 tot en met voorjaar 2013, 41 watertappunten (1 per 4 á 5 huishoudens) en 175 toiletten.

Het dorp heeft 1500 inwoners, 175 huishoudens, twee scholen en is niet met een auto bereikbaar. In de zomer kun je er – al ploeterend – soms met een jeep vrij dichtbij komen, maar in de natte moesson is het drie dagen lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte.

Het werk vergt een technisch hoogstandje, de waterbron ligt namelijk op circa 7 km vanaf het dorp met een hoogteverschil van 368 meter.
Om het water uit de bron in de reservoirs bij het dorp te krijgen wordt gebruik gemaakt van 2 speciaal voor dit project ontworpen 2-pomps drukverhogingsinstallaties die Grundfos Nederland ten behoeve van dit project aan de Unica Foundation heeft gedoneerd. Gekozen is voor een zo duurzaam en betrouwbaar mogelijke configuratie.

Onderaan bij de natuurlijke bron wordt het drinkwater gefilterd en verzameld in een reservoir. De naast dit reservoir opgestelde eerste drukverhogingsinstallatie pompt het water circa 185 meter omhoog naar het tweede verzamelreservoir dat dient als tussenstation. De hiernaast geplaatste tweede drukverhogings-installatie pompt het water vervolgens naar een derde, enkele tientallen meters boven het dorp gelegen verzamelreservoir. Vanuit dit bovenste reservoir stroomt het water onder vrij verval naar de tapkranen zodat een comfortabele waterdruk op de tappunten gerealiseerd wordt.

Medebepalend voor het ontwerp van de 2 drukverhogingsinstallaties en de toegepaste besturing is het beperkt beschikbare elektrisch vermogen.
Op ongeveer 1 kilometer afstand van de pompinstallaties bevindt zich een kleine waterkrachtcentrale die 3x220V 50Hz genereert en de hele regio voorziet van elektriciteit. Ook de beide pompinstallaties moeten door deze waterkracht-centrale gevoed gaan worden.
Voor de 2 pompinstallaties is in totaal een vermogen van 3 kW beschikbaar.
De beperking in beschikbaar elektrisch vermogen was in de ontwerpfase van de drukverhogings-installaties één van de lastigste aspecten. Door het water in etappes naar boven te pompen en een verzamelreservoir halverwege te plaatsen kan men de pompinstallaties om beurten laten werken zodat altijd maar 1 pomp in bedrijf is en het beschikbare elektrisch vermogen toereikend is.

Doordat de waterkrachtcentrale een kilometer verwijderd ligt van de pomp- installaties zou bij een spanning van 3x220V een 1 kilometer lange voedings- kabel benodigd zijn van 4x50mm2, met een diameter van ca. 35 mm en een gewicht van ca. 2,5 kg per meter. In een gebied wat met een auto niet bereikbaar is en waar maximaal 400 kg vervoerd kan worden in de beschikbare helicopter moest dus worden gekeken naar een andere oplossing.

Door toepassing van 2 trafo's zal 1000V over de transportleiding gevoerd kunnen worden en kunnen de drukverhogingsinstallaties worden gevoed met 3x400V, waardoor de transport- en voedingskabels dunner en lichter uitgevoerd kunnen worden.
Niet alleen het werk zelf vergt een technisch hoogstandje, ook logistiek gezien is het een enorme uitdaging (geweest) om alle materialen ter plaatse te krijgen.
De in ons productiebedrijf in Duitsland gebouwde drukverhogingsinstallaties zijn op 22 augustus 2012 vanuit Bremen verscheept naar Kolkata port in India, om vervolgens via wegtransport naar de Grundfos dealer in Kathmandu te worden vervoerd.

Nadat alle benodigde documenten in orde waren, waarin werd verklaard dat het hier om een donatie van pompinstallaties ging, gericht aan het Nepalese Rode Kruis, kwamen de drukverhogingsinstallaties uiteindelijk begin maart 2013 aan in Kathmandu.

De 2 drukverhogingsinstallaties, beide 2-pomps uitgevoerd en voorzien van pomptype CRN3-36 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400V 50Hz, RVS 316 leidingwerk PN25, en voorzien van een speciale schakelkast 2x3,0kW werden in Kathmandu door de Nepalese Grundfos dealer gedemonteerd om naar de locaties in de bergen nabij het dorp te kunnen worden vervoerd.
Omdat Arnakot niet met de auto bereikbaar is, zijn de goed verpakte componenten door menselijke dragers naar de locaties gebracht, waar de installaties vervolgens weer door de Grundfos dealer opgebouwd zijn.
Twee monteurs van Unica zijn voor een verblijf van ca.2 weken afgereisd naar Arnakot om de oplevering van het project te kunnen begeleiden, waaronder ook de inbedrijfstelling van de 2 boostersets.

Op 26 april was het dan eindelijk zover, er was water beschikbaar op de aangelegde tappunten en natuurlijk werd dit heuglijk feit ceremonieel gevierd.

ARNAKOT3
ARNAKOT2