FLOODRISK

20/11/2012

Grundfos neemt deel aan FLOODrisk 2012

Beheersing van overstromingsrisico's gaat over het minimaliseren van de ellende en de schade die overstromingen veroorzaken. Het beschermen van mensen en hun huizen, productiefaciliteiten, oogsten en vee is het meest urgent, en op de langere termijn zijn de juiste oplossingen voor overstromings-beheersing nodig om verontreiniging van de drinkwatervoorziening en schade aan de infrastructuur van voedselverspreiding te voorkomen.

Grundfos is Silver Sponsor van de FLOODrisk Management Conference van 20 t/m 22 november 2012 in Rotterdam, waar we deel zullen nemen aan discussies over alle aspecten van overstromingsrisico's.
Lees meer over Grundfos' sponsoring van FLOODrisk 2012, en over onze oplossingen voor overstromingsbeheersing

FR2012