Met BENG richting duurzaamheid

12/07/2019

BENG gebouw eisen

Onlangs werden de aangepaste BENG-eisen bekendgemaakt. Deze zijn toch strenger geworden dan verwacht, wat goed past in het beeld dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt. De eisen zouden eerst 1 januari 2020 ingaan, maar dat is uitgesteld naar 1 juli datzelfde jaar. Maar wat houden deze eisen precies in, wat is de nieuwe rekenmethode en waar moet je op letten als installateur?

Wat zijn de BENG-eisen?

Om de energieprestatie van gebouwen te meten wordt nu nog de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) gehanteerd. Dit geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Uit het Energieakkoord en uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen volgt de verplichting dat alle nieuwe gebouwen uiterlijk 31 december 2020 Bijna Energie-Neutrale Gebouwen (BENG) zijn.

BENG is gebaseerd op de trias energetica. De BENG-eisen gaan de huidige methode vervangen aan de hand van drie indicatoren voor nieuwbouw:

BENG-1. Energiebehoefte: de maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

BENG-2. Primair energieverbruik: het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.

BENG-3. Aandeel hernieuwbare energie: het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Niet direct nul-op-de-meter

Het is met de BENG-eisen niet langer mogelijk om BENG-1, BENG-2 en BENG-3 met elkaar te compenseren. Alle drie de indicatoren moeten dus een positieve uitkomst hebben. Je kunt bijvoorbeeld energieverliezen daardoor niet compenseren met zonnepanelen. Wat ook belangrijk is om te onthouden is dat BENG enkel gaat over het gebouwgebonden energieverbruik en niet over de gebruiksenergie zoals dat van een computer of koelkast. Zodra een gebouw wel voldoet aan de drie eisen kun je hierdoor niet direct spreken van nul-op-de-meter, want dan telt de gebruiksenergie wél mee.

Bepalingsmethode NTA 8800

Tot op heden wordt voor de bepaling van de EPC gerekend met de NEN 7120. Sinds 2017 is gewerkt aan een nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraak). De software voor deze methode is nog niet af na de zomer van 2019 wat wel zo gepland was. Dit zorgt ervoor dat de inwerkingtreding van de eisen uitgesteld is. Er wordt namelijk geëist dat de markt zes maanden de tijd krijgt om te oefenen met de nieuwe rekenregels en de software. De NTA 8800 is een methode om te berekenen hoe het gesteld is met de energieprestatie van woning- en utiliteitsbouw van zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Deze bepalingsmethode zal een realistischer beeld schetsen van de energieprestatie van een gebouw, omdat onder andere het gehanteerde klimaatjaar geactualiseerd is. Daarnaast is de primaire energiefactor voor elektriciteit aangepast en wordt elektriciteit beter gewaardeerd.

Waar moet je als installateur op letten?

Om de energievraag van een gebouw te beperken zal met BENG een grote stap in de goede richting gezet worden. Om de BENG-1 eis te bepalen wordt de energiebehoefte voor verwarming en koeling opgeteld. Om aan de eis te voldoen moet een gebouw een goede schilisolatie hebben, goede luchtdichtheid, drie- of vierdubbel glas en bevorderlijke oriëntatie van gebouwen ten opzichte van de zon. De BENG-2 eis is een optelsom van het primair energieverbruik voor verwarming, koeling, verlichting, watertapbereiding en ventilatoren. En wanneer je de hoeveelheid hernieuwbare energie deelt door het totaal hernieuwbare energie en primair fossiel energiegebruik kun je de BENG-3 eis berekenen. Over het algemeen kun je stellen dat het ontwerp van een gebouw belangrijk is, want er wordt rekening gehouden met het feit dat er energieverlies kan zijn door de gebouwvorm. Daarnaast zijn de luchtsnelheid van verse ventilatielucht en de zontoetreding in een gebouw iets om rekening mee te houden.