Van BENG naar beter bij de Deense ambassade

20/06/2018

Een bredere kijk op BENG

Grundfos, samen met een aantal toonaangevende partijen in de bouwmarkt, namen deel aan het seminar ‘Van BENG naar beter’ op 18 juni gefaciliteerd door de Deense ambassade. Het seminar pleitte voor een bredere kijk naar BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). De insteek is om verder te kijken dan alleen de Co2 reductie naar; veiligheid, comfort en gezondheid. Deze factoren zijn immers minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatieprojecten.

In het seminar op 18 juni werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor een bredere benadering van de BENG-eisen.

Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn. Hierbij moeten aan 3 BENG eisen worden voldaan:

  • Maximale Energiebehoefte (kWh/M2/jaar) van het gebouw
  • Het primaire fossiele energiegebruik (kWh/M2/jaar)
  • Minimaal aandeel hernieuwbare energie

Naar verwachting wordt de BENG-regelgeving dit najaar afgerond. De sprekers op het seminar pleitte voor het breder trekken van de doelstellingen. Hierbij een focus leggende op het welzijn van mensen, leefbaarheid, betaalbaarheid en milieueffecten. Dit geeft meer inzicht, zet huis- en gebouweigenaren aan om te investeren in duurzame renovaties en biedt betere kansen aan de milieudoelstellingen te voldoen.

Lees hier meer over het seminar en de betrokken partijen.