Watertransitie

11/11/2019

De Watertransitie pompen

De watertransitie: wat kunnen installateurs doen? In Nederland zijn we ons er vaak niet van bewust dat drinkwater eindig is, maar een tekort aan zoetwater is dichterbij dan we soms denken. We gebruiken teveel water en daarom is het essentieel dat we ons de komende jaren actief bezighouden met het verduurzamen van de waterhuishouding. Inmiddels is iedereen wel bekend met de energietransitie. De watertransitie daarentegen staat veel minder vaak in de spotlights. Mede daarom speelt de installateur een belangrijke rol.

De watertransitie

Afgelopen zomers waren droog en een tekort aan drinkwater was ineens een onderwerp van gesprek. Daarnaast krijgen drinkwaterbronnen te maken met vervuiling. Daarom moeten gebouwen naast energieneutraal ook waterneutraal worden gemaakt. In Nederland gebruiken we gemiddeld zo’n 120 liter drinkwater per persoon per dag. Dat is veel en deze hoeveelheid zal de komende jaren niet afnemen als we nu geen actie ondernemen. De watertransitie is daarom momenteel in volle gang. Dit houdt in dat we duurzamer en bewuster om moeten gaan met water. Op dit moment wordt drinkwater gebruikt om te consumeren, om te wassen, om het toilet door te spoelen, de tuin te sproeien en ga zo maar door. Dat is zonde en daarom moet en kan het veranderen.

Trias Aquatica

Om een waterplan te ontwikkelen, kun je gebruik maken van de Trias Aquatica. Dit is een model waarmee je gebouwen zelfvoorzienend kunt maken en watersystemen irculair kunt inrichten. De Trias Aquatica is een samenhang van drie verschillende acties:

  • Bespaar zoveel mogelijk op drinkwatergebruik
  • Zet in op het optimaal benutten van regenwater
  • Hergebruik afvalwater

Hieronder leggen we per actie uit hoe je de klant als installateur kunt helpen.

Besparen op drinkwatergebruik

Om ervoor te zorgen dat consumenten minder drinkwater verbruiken, zijn verschillende vrij simpele oplossingen te bedenken. Dan spreken we voornamelijk over waterbesparend sanitair. Je kunt denken aan een vacuümtoilet zoals in een vliegtuig, slimme kranen die onnodig openstaan tegengaan, waterbesparende douchekoppen en toiletten met spoelonderbreking of spoelknop waarmee je zelf de hoeveelheid water bepaalt bij het doorspoelen. Deze duurzame oplossingen zijn voor consumenten niet vanzelfsprekend dus als installateur kun je hierin een adviserende rol aannemen. 

Benutten van regenwater

Regenwater, ook wel hemelwater genoemd, gaat in Nederland vaak verloren en dat is zonde. Met een hemelwatersysteem vang je het hemelwater makkelijk op via de regenpijp in een buffertank. Hiermee kun je bijvoorbeeld het toilet doorspoelen, de tuin sproeien of de was doen. Vanuit de tank wordt het water naar de tappunten gepompt waar het nodig is. In woningen kun je een compacte centrifugaalpomp installeren. Je klant bespaart met een hemelwatersysteem niet alleen op drinkwater, maar een gebouw wordt ook nog eens meer zelfvoorzienend en daarmee waterneutraal.

Hergebruik van afvalwater

Momenteel zit de bouw- en installatiesector in de omslag van een lineaire naar een
volledig circulaire bouweconomie. In de ideale situatie vindt er geen verspilling meer plaats van natuurlijk hulpbronnen. Dit kan ook zeker van belang zijn voor de waterhuishouding. Een circulair watersysteem zorgt ervoor dat afvalwater niet verspild wordt. Afvalwater bevat niet alleen water, maar ook energie en grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Een manier om volledig waterneutraal te zijn, is door middel van het zuiveren van afvalwater om het daadwerkelijk te kunnen gebruiken. De ontwikkelingen op het gebied van waterzuiveringsinstallaties gaan razendsnel. Houd dit dus goed in de gaten en help je klant een steentje bij te dragen aan het milieu en zijn eigen portemonnee.