De Grundfos Waarden

DUURZAAM

DUURZAAM

Grundfos onderneemt op een verantwoorde en duurzame manier. We maken producten en oplossingen die onze klanten helpen om de invloed op het klimaat te beperken. We hebben een actieve rol in de maatschappij om ons heen. Grundfos is een maatschappelijk verantwoorde onderneming. We zorgen voor onze mensen, ook als ze speciale behoeften hebben.

OPEN EN BETROUWBAAR

OPEN EN BETROUWBAAR

Bij Grundfos doen we wat we zeggen, en zeggen we wat we doen. Onze communicatie is open en eerlijk naar onszelf toe, en met de wereld om ons heen. We leggen de feiten op tafel - ook als het niet aangenaam is.

 

OP MENSEN GERICHT

OP MENSEN GERICHT

Grundfos, dat zijn onze mensen. We ontwikkelen het individu. Iedereen binnen Grundfos heeft passie en potentie. Iedereen heeft het vermogen om invloed uit te oefenen. Iedereen moet zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

 

ONAFHANKELIJK

ONAFHANKELIJK

De belangrijkste aandeelhouder van Grundfos - nu en in de toekomst - is de Poul Due Jensen Foundation. Winst is een middel om te groeien - en niet een doel op zich. We zorgen te allen tijde voor een gezonde financiële basis.

 

SAMENWERKING

SAMENWERKING

Grundfos creëert waarde via nauwe banden met klanten, leveranciers en andere belanghebbenden. We zijn een wereldwijd opererend bedrijf dat is gebaseerd op plaatselijk ondernemerschap. We geloven dat diversiteit een drijfveer is voor innovatie en groei.

 

AANHOUDEND AMBITIEUS

AANHOUDEND AMBITIEUS

Bij Grundfos houden we nooit op onszelf uit te dagen om betere oplossingen sneller te realiseren. Het geeft ons voldoening om hoogwaardige kwaliteit te leveren bij alles wat we doen. We tonen leiderschap en innoveren de toekomst.