CO2 uitstoot

bla

Niet meer CO2

Grundfos wil een rolmodel zijn om te laten zien dat aandacht voor het klimaat een voorwaarde kan zijn voor bedrijvigheid en ontwikkeling. De Voetafdrukstrategie is daarom in 2009 gelanceerd met als doel om Grundfos' negatieve invloed op het klimaat te verminderen. Gebaseerd op de Innovatie Intentie en de Whitepaper over het klimaat verschaft onze Voetafdrukstrategie het kader voor een systematische aanpak van klimaatinitiatieven.

Het bereiken van deze visie vereist langdurige inspanningen en omvat al onze wereldwijde activiteiten:

  • We gaan de CO2-emissies reduceren die zijn veroorzaakt door onze fabricageprocessen, gebouwactiviteiten en logistiek.
  • Het is onze ambitie om nooit meer CO2 uit te stoten dan we in 2008 deden, zelfs al verwachten we te groeien.
  • In lijn met de technologische ontwikkeling in de maatschappij is onze ambitie op lange termijn om een CO2-neutraal bedrijf te worden.
  • We beginnen onze inspanningen door ons eerst op onze eigen bedrijvigheid te richten, en daarna de productieketen mee te nemen.

We komen daar door:

  • Beheren van CO2 (energiebewaking en -reductie)
  • Introduceren van 'Green Lean' (voortdurend processen optimaliseren om energieverspilling te vermijden)