Global Reporting Initiative

GRI logo

GRI rapportage-kader

Global Reporting Initiative (GRI) is een kader om te rapporteren, en schetst de principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om hun economische, milieu- en maatschappelijke prestaties te meten en te rapporteren. De hoeksteen van het kader wordt gevormd door de rapportagerichtlijnen voor duurzaamheid (Sustainability Reporting Guidelines, G3) waarvan de derde versie in 2006 is gepubliceerd.

Het voordeel van het gebruik van GRI is dat ons rapport kan worden gebruikt om de organisatorische prestaties met anderen te vergelijken ('benchmarken') als het gaat om wetten, normen, codes, prestatienormen en initiatieven van vrijwilligers; aantonen van organisatorische betrokkenheid bij duurzame ontwikkeling; en vergelijken van organisatorische prestaties in de tijd.

GRI zelf-beoordeling
Om de mate te laten zien waarin de GRI-richtlijnen zijn gebruikt kan een bedrijf een GRI zelf-beoordeling uitvoeren. Er zijn drie niveaus, A, B, C (A is het hoogste en C het laagste). Verder kan een “plus” (+) worden toegevoegd aan elk niveau (bijv. A+, B+, C+) als het rapport door een derde partij is gecontroleerd.