Betrokkenheid van belanghebbenden

man en vrouw staan op een trap

Beïnvloeding van de wereldwijde agenda

Grundfos wil verantwoordelijkheid nemen als actieve deelnemer in het wereldwijde debat over duurzame ontwikkeling. Het is onze ambitie om onze expertise en autoriteit te gebruiken om het publiek te onderwijzen, politici te motiveren en de wereldwijde media-agenda te beïnvloeden. Bewustzijn kweken voor duurzame energie en waterbesparende oplossingen komt zowel ten goede aan het milieu als aan ons bedrijf, waardoor we gedeelde waarde creëren.

Samenwerkingsverbanden en netwerken

Een manier voor Grundfos om de wereldwijde agenda te beïnvloeden is door zich in te laten met samenwerkingsverbanden, de handen in elkaar slaan met andere bedrijven en organisaties om bij te dragen aan het wereldwijde debat over duurzame ontwikkeling, en om nieuwe manieren te vinden om klimaatverandering te bestrijden. Grundfos is lid van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), en om onze invloed te versterken en onze voordelen te vergroten hebben we de meest relevante gebieden, werkgroepen en initiatieven geïdentificeerd om binnen de WBCSD mee bezig te gaan.

Via ons lidmaatschap van de Copenhagen Climate Council en The Confederation of Danish Industry hebben we ook invloed uitgeoefend op de politiek, wat uiteindelijk resulteerde in de VN COP15 top over klimaatverandering in Kopenhagen in december 2009. Verder is Grundfos voorzitter van de Danish Council for Sustainable Business Development, en dit heeft grote invloed op de Deense duurzaamheidsagenda. Door ons te committeren aan de UN Global Compact is Grundfos ook lid van het Global Compact Nordic Network.

Om de mensenrechten op de agenda te zetten is Grundfos lid van het Deense zakelijke netwerk voor mensenrechten. Het netwerk is een internationaal zakelijk netwerk voor mensen in wereldwijd opererende organisaties die strategisch en/of operationeel met kwesties over de mensenrechten van doen hebben in hun organisaties of productieketen.

Maar Grundfos zoekt niet alleen invloed op Group-niveau. Door deel te nemen aan nationale en lokale fora, conferenties en openbare programma's om milieuvriendelijke oplossingen te stimuleren zijn veel Grundfos-bedrijven bezig met het publieke debat over duurzame ontwikkeling.

Verbinden met onze klanten

We geloven dat onze klanten niet alleen naar pompen zoeken om hun pompbehoeften op te lossen. Ze zoeken naar complete en gebruikersvriendelijke oplossingen om hun problemen met betrekking tot water op te lossen; oplossingen die hun leven gemakkelijker kunnen maken en hun processen kunnen optimaliseren.

Om onze missie te ondersteunen om zeer efficiënte producten en concepten naar de wereldmarkt te brengen is het beleid van Grundfos om milieubesef en energiebewustzijn te gebruiken als doorslaggevende parameters in onze marketingactiviteiten. We maken daarom van de gelegenheid gebruik om in dialoog te gaan met onze klanten en eindgebruikers.

In de toekomst zullen we, gedreven door gebruikersbehoeften en klantwaarde, doorgaan met het ontwikkelen van innovatieve en levensvatbare producten en zakelijke concepten.

Verantwoordelijk leveranciersbeheer

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid is essentieel bij het aangaan van betrouwbare samenwerkingsverbanden met leveranciers. Als regel werkt Grundfos alleen samen met leveranciers die topprioriteit geven aan kwaliteit, het milieu, ethiek, flexibiliteit en zekerheid van levering. We geloven dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan de gefabriceerde producten en onderdelen, omdat we ook verantwoordelijk zijn richting de mensen en gemeenschappen waaruit we putten.

Lees meer over onze leveranciersrelaties