Strategie en beleid

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Duurzaam en verantwoord ondernemen is een integraal onderdeel van onze activiteiten

Onze leidraad voor het toekomstige Grundfos is geformuleerd in de Grundfos Innovatie Intentie. Om ons te helpen dit te realiseren heeft Grundfos een zakelijke strategie voor de periode 2011-2015 ontwikkeld. De zakelijke strategie is gericht op vijf strategische thema's:

  • Structurele fit
  • Echt wereldwijd
  • Business-differentiatie
  • Innovatie Intentie
  • Fantastische mensen

Grote inspanningen zijn verricht om onze aanpak van duurzaamheid te definiëren, en dit vormt nu een integraal onderdeel van de vijf strategische thema's. Ze worden gerealiseerd door onze eigen negatieve voetafdruk te minimaliseren, meer klant-gedreven groene oplossingen toe te passen, competenties te ontwikkelen om de Innovatie Intentie te realiseren, betrokken te raken bij algemeen beleid en de waarden te revitaliseren die ons samenbinden in een wereldwijd opererend bedrijf. Terwijl onze kernwaarden, de Gedragscode en het beleid de basis vormen om verantwoord te handelen neemt de strategie van de Groep ons mee om werkelijk duurzame zakelijke activiteiten te ontwikkelen.

Wereldwijd uitvoeren

Om op efficiënte wijze werk te maken van duurzaamheid en verantwoordelijkheid bij Grundfos achten wij het cruciaal dat duurzaam en verantwoord ondernemen wordt ingebed in heel de organisatie, wat inhoudt dat de daaraan gekoppelde doelstellingen worden uitgevoerd en toegepast bij business-units en bedrijven, zowel op wereldwijd als lokaal niveau. Ieder van ons heeft een verplichting om hieraan mee te doen.

 

See Group policies on www.grundfos.com