Beleid van de Groep - maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medewerkers van de flex workshop

Grundfos - een duurzaam bedrijf

Grundfos werkt op een manier die voldoet aan de ethische, juridische en algemeen bekende verwachtingen die de maatschappij van het bedrijf heeft - of zelfs verder gaat dan deze verwachtingen. Als zodanig is het van invloed op, en komt het tot uitdrukking in alles wat we doen, elke beslissing die we nemen en elke actie die we ondernemen.

Te allen tijde streven we naar duurzaamheid.

Onze wereldwijde aanwezigheid moet daarom in overeenstemming zijn met de plaatselijke omgeving en de mensen wiens levens en omstandigheden we beïnvloeden. We betrekken onszelf actief bij de lokale gemeenschap, en ondersteunen initiatieven die een stimulans zullen zijn voor de plaatselijke gemeenschap en ook voor Grundfos.

Grundfos - een omhelzend bedrijf
We willen een omhelzend bedrijf creëren met een ruimdenkende werkomgeving, gekenmerkt door diep respect voor de verschillen tussen elke medewerker. Vanzelfsprekend komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking in concrete initiatieven bij de afzonderlijke bedrijven van de Group, geïllustreerd door ons besluit om mensen in dienst te nemen met verminderde arbeidscapaciteit vanwege fysieke, geestelijke of sociaal gerelateerde oorzaken, met flexibele voorwaarden. Zo'n dienstbetrekking kan gedeeltelijk gebaseerd zijn op overheidsubsidies en is als zodanig beschreven in wetten en/of overeenkomsten.

We zijn betrokken bij het welzijn van onze medewerkers. Daarom is het voor ons een voortdurende uitdaging om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen. Bovendien is het een natuurlijk onderdeel van de bedrijfscultuur om medewerkersactiviteiten aan te bieden, die verder gaan dan de professionele onderwerpen om de teamgeest en de persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers te stimuleren. Wanneer we weten dat er werkgerelateerde problemen zijn, dan bieden we hulp aan - in die mate dat de werkplek in staat is om het probleem op te lossen of te verkleinen.

Grundfos - een verantwoordelijk bedrijf
We eisen van onszelf dat ons sociale en ethische gedrag in overeenstemming is met de internationale verklaringen van de rechten van de mens en arbeidsrechten - en we stellen continu dezelfde eisen aan onze leveranciers. Daarnaast stimuleren we onze klanten om op een sociaal en ethisch verantwoorde wijze te handelen.

We willen een verantwoordelijk bedrijf in woord en daad zijn, met gepast respect voor de juiste zakelijke procedures en ethisch gedrag. We willen als zodanig erkend worden door onze medewerkers, klanten, leveranciers, de plaatselijke gemeenschap waarin we werken - en onze concurrenten.