Water2Life - een medewerkersinitiatief

Medewerker

Medewerkers samen om een verschil te maken

Door de jaren heen hebben medewerkers vaak een smeekbede gedaan als mensen wereldwijd door rampen zijn getroffen. Nu hebben we onze energie en hulpmiddelen ingezet voor waar we het beste in zijn: We willen water op een duurzame manier toegankelijk maken - en hierdoor onze medemens voorzien van een stabiele basis voor een beter leven.

De medewerkers kunnen op een aantal manieren een verschil maken - door direct een schenking te doen, als vrijwilliger om ruchtbaarheid te geven aan de campagne rond hun werkplek, of door activiteiten op te starten om geld in te zamelen voor Water2Life waterprojecten.

Wie doet wat?

De Grundfos Group verschaft het kader voor de wereldwijde campagne en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van offline en online communicatiemateriaal, systemen om de schenkingen te beheren, het initiëren van wereldwijde activiteiten, toezicht op de uitvoering van duurzame waterprojecten in Kenia, en communicatie over het resultaat. De Grundfos Group verdubbelt ook elke financiële schenking die door de medewerkers wordt gedaan.

Plaatselijk wordt bij de Grundfos-bedrijven een 'Key Champion' aangesteld. Een 'Key Champion' is een medewerker die verantwoordelijk is voor communicatie en het initiëren van lokale initiatieven. Elk bedrijf informeert zijn medewerkers over de campagne om hen in staat te stellen mee te doen. Water2Life is alleen een lang leven beschoren als de Grundfos-bedrijven en medewerkers hierop inspringen. Er is al een aantal opwindende initiatieven lokaal uitgevoerd, met de ondersteuning en goedkeuring van het lokale management.

Is het verplicht voor medewerkers om deel te nemen aan het Grundfos Brings Water2Life programma?

Deelname aan het programma is uiteraard op vrijwillige basis! Grundfos verschaft het kader en platform waardoor het eenvoudig wordt om een verschil te maken, en onze wereldwijde inspanningen te richten op een goed, gemeenschappelijk doel. De manier van deelnemen is geheel aan het afzonderlijke bedrijf en medewerker binnen Grundfos. We vragen echter aan alle bedrijven om hier ruchtbaarheid aan te geven, en hun medewerkers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen.

Senior vakbondsvertegenwoordiger