Meander Medisch Centrum

Overview_TEXT

OverzichtDUURZAME EN GROENE HEALING ENVIRONMENT

Aan de westzijde van Amersfoort wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe Meander Medisch Centrum. Dit is een van de grootste Nederlandse bouwprojecten van het moment en bovenal een uniek ziekenhuiscomplex als het gaat om de symbiose van moderne medische en bouwkundige inzichten.

Eind 2013 neemt Meander Medisch Centrum haar nieuwe ziekenhuiscomplex aan de Maatweg in Amersfoort in gebruik. In de aanloop daartoe wordt dit jaar de laatste hand gelegd aan een modern, klantvriendelijk ziekenhuis met een oppervlakte van circa 100.000 m2 en 600 bedden, dat de huidige, verouderde locaties Lichtenberg en Elisabeth vervangt. Bijzonder aan dit nieuwe ziekenhuis is het vernieuwende ontwerp. Er is een zogenaamde ‘healing environment’ gecreëerd, waarin uitsluitend eenpersoons kamers zijn gebouwd en patiënten en bezoekers op veel plekken direct uitzicht hebben op de groene omgeving en rivier de Eem. Het nieuwe Meander-ziekenhuis past daarmee in een reeks van grote, vernieuwende ziekenhuizen die de laatste jaren zijn gerealiseerd en waartoe ook het Orbis ziekenhuis in Sittard en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch behoren. Ongeveer een half jaar voor de geplande oplevering, krijgt een delegatie van Grundfos een rondleiding door het complex. Gastheer is Bert Dijkhuis, projectdirecteur installatietechniek van Heijmans Utiliteit en verantwoordelijk voor de installatietechniek in het nieuwe Meander Medisch Centrum. De bouwactiviteiten zijn  op dat moment al grotendeels afgerond. Alleen het gebouw voor het Psychiatrisch Centrum is nog in aanbouw. De andere bouwdelen zijn al grotendeels gereed, inclusief de gebouwgebonden installaties. “De groene omgeving is zeer belangrijk voor het ziekenhuis. De bomen die al rond het complex stonden, moesten dan ook blijven staan. Daar hebben we zeer zorgvuldig gehoor aan gegeven. Om logistieke redenen is het Psychiatrisch Centrum daarom als laatste gebouwd. Op die plek vond eerst de aanvoer en opslag van de bouwmaterialen plaats”, vertelt Dijkhuis.

Een van de bijzondere aspecten van dit nieuwbouwproject is dat voor de uitvoering een speciale VOF is opgericht: de Meander Combinatie, of kortweg 2MC3. Heijmans Utiliteitsbouw, Burgers Ergon Installatietechniek en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten nemen hier elk voor een derde in deel. Het doel: optimale kennisbundeling en integrale aanpak van bouw en techniek vanaf het eerste ontwerp tot en met de realisatie. Overigens is Burgers Ergon, dat al een dochter van Heijmans was, sinds begin 2013 samengevoegd met Heijmans Utiliteitbouw tot Heijmans Utiliteit om zich verder mede op grote, geïntegreerde projecten zoals het Meander Medisch Centrum te gaan richten.

Vernieuwend ziekenhuisconcept
Niet minder bijzonder is dat het voor Atelier PRO architecten de eerste keer was dat het een ziekenhuis heeft ontworpen. Waarschijnlijk is de architect er juist daardoor in geslaagd om een vernieuwend ziekenhuisconcept te ontwikkelen. Door scheiding van de logistieke stromen binnen het ziekenhuis is een rustige en overzichtelijke omgeving gecreëerd, waar patiënten en bezoekers eenvoudig hun weg kunnen vinden. Dit begint bij een logische indeling in vier gebieden: Spoed- en intensieve zorg, Verpleegafdelingen, Poliklinieken en Psychiatrisch Centrum. Alle publiekelijk toegankelijke gebouwen
zijn met elkaar verbonden zijn door ‘de Laan’, die als een overkapte hoofdstraat het ziekenhuis doorsnijdt. Hier is de centrale entree, vanuit de parkeergarage onder het ziekenhuis. Tevens liggen aan de Laan drie met glasoverkapte pleinen – de Hof, de Foyer en de Oranjerie. Hier komen publieke functies, zoals het restaurant, de apotheek en het auditorium.

De rondleiding van Bert Dijkhuis, wat opvalt is de enorme ruimte in breedte en hoogte, geaccentueerd door de inval van daglicht door de glazen wanden naar de open ruimten tussen de gebouwen. Vanuit de Laan kunnen patiënten en bezoekers direct naar de poliklinieken en de verpleegafdelingen, maar niet naar de zogenaamde ‘Hotfloors’. Dit gebouw ligt vanaf de Laan gezien achter de verpleegafdelingen en huisvest de zware ziekenhuisfuncties, zoals de spoedeisende hulp, de operatiekamers en de intensive care. “Het zit heel slim in elkaar. Bezoekers van patiënten op de verpleegafdeling nemen dus nooit dezelfde route als patiënten die bijvoorbeeld naar de OK worden gebracht”, zegt Dijkhuis als we over een gang in het ‘hotel’ lopen. “In het kader van Healing Environment zijn hier alleen eenpersoonskamers met eigen badkamer. De kamers hebben een brede schuifdeur, waardoor patiënten zicht op elkaar hebben en kunnen communiceren. Maar wil je rust, dan sluit je de deur gewoon.” Denkt u bij gang overigens niet aan het type gang dat u kent uit ‘normale’ ziekenhuizen. De kamers liggen aan een breed uitlopende lounge, waar patiënten, bezoekers en personeel kunnen verblijven en die uitzicht biedt op de groene omgeving.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor bouw van het nieuwe ziekenhuiscomplex. Zo wordt het nieuwe ziekenhuis duurzaam gebouwd en wordt gewerkt met energiebesparende technieken, zoals koude-warmteopslag. “De Hotfloors worden met lucht verwarmd en gekoeld, zoals dat normaal is in ziekenhuizen”, licht Dijkhuis toe. “Maar de gebouwen voor de verpleegafdelingen en de poliklinieken worden verwarmd en gekoeld door middel van betonkernactivering, die worden gevoed vanuit bronnen voor koude- en warmteopslag. Daarvoor zijn op het terrein vier bronnen geboord: twee warme en twee koude.” Bij betonkernactivering wordt relatief warm of koud water door buizen in de vloeren gepompt, wat zorgt voor een prettig, evenwichtig klimaat. Eveneens is het een zeer energiezuinige manier van temperatuurregeling. Daarnaast wordt elke ruimte individueel geventileerd, waarbij continu lucht met een temperatuur van 16 graden wordt ingebracht. Met een naverwarmer kan dit enkele graden worden verhoogd. “Het Meander Medisch Centrum is naar mijn weten het eerste ziekenhuis waarin het klimaat op deze manier wordt geregeld. Ook dat mag zeker bijzonder worden genoemd”, aldus Dijkhuis.

Energiegebouw
Inmiddels zijn we aangekomen in het Energiegebouw, voor de Grundfosdelegatie het hoogtepunt van de rondleiding. Verdeeld over meerdere niveaus bevindt zich hier een groot deel van de pompen en drukverhogingsinstallaties die door Grundfos zijn geleverd. De Heijmans-medewerkers leiden ons langs de vier warmtepompen voor koude- en warmteopslag, twee grote CV-ketels voor bijverwarming en back-up en twee enorme stoomketels. Hier wordt de stoom opgewerkt voor luchtbevochtiging en de centrale sterilisatie afdeling bij de operatiekamers. In het Energiehuis komt de meerwaarde van de geïntegreerde werkwijze van de bouwcombinatie goed tot uiting. De ruimten waarin de installaties staan opgesteld zijn zodanig groot dat alle componenten en leidingen goed bereikbaar zijn voor onderhoud en werkzaamheden. Naast de concentratie van pompen in het Energiehuis, zijn door het hele complex stations voor de betonkernactivering gebouwd. Ook hierin zijn pompen geïnstalleerd die het water door de vloeren laten stromen.
“Ik heb het even opgezocht: tot op heden zijn in het hele complex 141 pompen van Grundfos geïnstalleerd en daar zitten de tapwaterpompen nog niet eens bij”, zegt Dijkhuis. “In het bouwcontract zijn we vrijheid van fabrikaatkeuze overeengekomen. Dit betekent dat wij zelf bepalen welke onderaannemers en leveranciers worden ingeschakeld. Op het gebied van pompen werken wij meestal met Grundfos, omdat deze hoge kwaliteit en betrouwbaarheid bieden. Heijmans services wil hier immers over 15 jaar nog steeds het onderhoud uitvoeren. Ook dat is een stukje duurzaamheid.”
Geheel volgens planning zal op 12 september de oplevering aan Meander Medisch Centrum plaats vinden. De maanden daarna staan in het teken van inrichten van het ziekenhuis, zoals de operatiekamers en poliklinieken, maar ook de installatie van medische apparatuur en ICT. Eind 2013 worden de patiënten van de locaties Amersfoort Lichtenberg en Elisabeth verhuisd en zal het nieuwe ziekenhuis voor Amersfoort en omgeving volledig operationeel zijn.

Geinstalleerde Grundfos pompen

 • 38 x UPE MAGNA
 • 12 x NBE 40-125
 • 9 x NBE 65-160
 • 4 X NBE 80-200
 • 11 X NBE 100-200
 • 1 X NBE 150-200
 • 3 X NB 100-160
 • 3 X CUE regelaar 37 kW
 • 1 x Mini compact GDI 1CRI 3-9
 • 1 x Mini compact GDI 1CRI 3-10
 • 1 x Hydro MPC-E 2 CRIE 3-7
 • 1 x Hydro MPC-E 2 CRIE 15-7
 • 1 x Hydro MPC-E 2 CRIE 10-12
 • 1 x Hydro MPC-E 2 CRIE 15-7


Onderwerp:

Locatie:

Aan de westzijde van Amersfoort wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het nieuwe Meander Medisch Centrum. Dit is een van de grootste Nederlandse bouwprojecten van het moment en bovenal een uniek ziekenhuiscomplex als het gaat om de symbiose van moderne medische en bouwkundige inzichten.

Bedrijf:

Duurzame en groene healing environment

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336