RWZI

Overview_TEXT

Overzicht

Een belangrijke trend in de rioolwaterzuiveringwereld is het opwekken van energie vanuit het bedrijfsproces. Rioolslib leent zich namelijk uitstekend voor het produceren van biogas. Er zijn echter ook knelpunten in dit proces. Bij de Zeeuwse RWZI Willem Annapolder is het knelpunt aangepakt met behulp van een Smart Digital pomp. De eerste in een zuiveringsinstallatie in Nederland.

Enkele kilometers onder het dorp Biezelinge op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland, kijk je vanaf de hoge zeedijk uit over de Westerschelde en Zeeuws-Vlaanderen. Onder aan de dijk in de polder ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Willem Annapolder. Misschien een minder fraai gezicht, maar wel een onmisbare schakel als het gaat om de bescherming van het milieu van de Westerschelde. In deze RWZI wordt het afvalwater van de 35 steden en dorpen op het eiland gezuiverd en als schoon water op de Westerschelde geloosd. “In totaal verwerken wij hier het rioolwater van zo’n 99.000 vervuilingseenheden: huishoudens en bedrijven.
Om een idee te geven: bij droog weer wordt gemiddeld 14.000 m3 afvalwater aangevoerd. Wanneer het stevig regent kan dit oplopen tot zo’n 90.000 m3 per dag”, vertelt Pieter Meeuwse.

Biologische reiniging
Het reinigen van het afvalwater vindt in deze zuiveringen plaats op biologische wijze. De eerste stap is het afscheiden van het grove vuil en het zand in de voorbezinktank. Daarna gaat het water naar de beluchtingstank. Hier worden bacteriën en zuurstof toegevoegd. Deze bacteriën doen het echte zuiveringswerk door het vuil letterlijk op te ‘vreten’. Als laatste gaat het water naar de nabezinktank, waar de bacteriën die vanuit de biologische reiniging meekomen worden afgescheiden. Deels worden deze teruggeleid naar de beluchtingstank. Het schone water gaat terug naar de natuur. Het restafval van zuivering is slib, een modderachtige substantie die echter heel goed geschikt is om te vergisten. Het gas dat hierbij ontstaat wordt gebruikt om energie (elektriciteit en warmte) op te wekken voor de zuiveringsinstallatie. “Voor de vergisting wordt het slib uit de voorbezinktank, het primaire slib, en het overschot van het secundaire slib uit de nabezinktank dat niet teruggaat naar de beluchter gebruikt”, legt Meeuwse uit. “Met het gas dat we hier produceren kunnen we nu voor 55 tot 60 procent in onze eigen energiebehoefte voorzien.”

Desintegratie met ultrasoon geluid
Hierin is de 15 tot 10 procent productiestijging meegenomen die de RWZI in 2011 wist te realiseren. “We hebben vorig jaar proeven gedaan met een desintegrator met als doel meer energie uit het slib te halen. Deze installatie was al in 2005 geplaatst, maar het was eerder niet gelukt om deze goed in bedrijf te krijgen”, vertelt Meeuwse. “We gebruiken nu een nieuwe techniek met ultrasoon geluid, waardoor bacteriën makkelijker afbreken in de gisting en de gasproductie omhoog gaat.” Naast de vermindering van de CO2-voetafdruk die dit oplevert, is er ook een belangrijk financieel voordeel. Het restslib dat na de vergisting overblijft wordt namelijk ontwaterd en afgevoerd naar een afvalverbrander, wat een aanzienlijke kostenpost oplevert. Meeuwse: “Door de desintegrator is de afbraak hoger, waardoor we minder slib hoeven te storten en de stortkosten dus omlaag gaan. Die besparing is financieel nog interessanter dan de besparing op de energierekening.” Toch heeft het gebruik van de desintegrator ook voor een complicatie gezorgd. Waar de normale verblijftijd van het slib in de vergister 20 dagen is, maakt de desintegrator het mogelijk deze te verkorten tot 12 á 15 dagen. Bij verkorting van de verblijftijd ontstaat echter de kans op verzuring, waardoor alle bacteriën kapot gaan en het vergistingsproces verstoord kan raken.

Te hoog H2S-gehalte
“Dit probleem wordt veroorzaakt door de H2S die in rioolslib zit”, zegt Meeuwse. H2S is waterstofsulfide en veroorzaakt de stank van rotte eieren. “De concentratie H2S in de gisting moet onder de 200 ppm zijn, anders oxydeert dit in de motor met de verbrandingslucht tot zwavelzuur. Dat zorgt er dan onder andere voor dat de kleppen van de motor die het gas omzet in elektriciteit waanzinnig snel slijten.” Om de ijzerchloride in de juiste hoeveelheid toe te kunnen voegen aan de slib, ontstond de behoefte aan een doseerpomp. Tijdens een vakbeurs kwam Meeuwse op de stand van Grundfos in aanraking met de Smart Digital pomp. “Wij hadden al contacten met Grundfos, dus lag het voor de hand om ook daar te kijken naar een geschikte pomp. Wat mij in eerste instantie aan deze pomp aansprak, was de compactheid van het apparaat en de geïntegreerde debietmeter”, vertelt hij. “Wij hebben al eens eerder een doseerpomp gehad voor zwavelzuur en andere chemicaliën. Nadeel daaraan was dat als je wilde weten hoeveel er gedoseerd was, je handmatig het vloeistofniveau moest gaan peilen. Maar als je werkt met ijzerchloride of andere bijtende chemicaliën, dan wil je daar niet teveel mee in aanraking komen.” Als eerste RWZI in Nederland schafte Pieter Meeuwse voor Willem Annapolder in 2011 een Grundfos Smart Digital doseerpomp aan. Op verzoek werd er ook een behuizing bij geleverd, omdat de pomp buiten staat. De RWZI installeerde de pomp zelf omdat zij ook het onderhoud zelf doen en ernaar streven alle kennis hiervoor zelf in huis te hebben. “Pompen is onze core business en die kennis willen we gewoon houden”, zegt hij. “Deze pomp kwam voor ons op het juiste moment. Precies wat we zochten. Een compact apparaat dat zeer gemakkelijk te bedienen is. De interface met kleuren is lekker simpel. Dat wijst zich eigenlijk vanzelf.”

Nauwkeurig instellen
Hoe kijkt Meeuwse na ruim een half jaar gebruik tegen de pomp aan? “In de praktijk is gebleken dat het toevoegen van ijzerchloride alleen niet voldoende is. De dosering moet dan zo hoog zijn dat de gisting alsnog verzuurt. Dat hadden we niet ingecalculeerd. Omdat we zoveel slib en zulke korte verblijftijden hebben en in het ijzerchloride ook een zuur zit, moeten we oppassen met de dosering ervan. We hebben dit opgelost door gedoseerd zowel drinkwaterslib als ijzerchloride toe te voegen. Daardoor kunnen we het H2S-gehalte netjes onder de 200 ppm houden. Het was even zoeken naar de juiste verhoudingen, maar dat werkt nu prima”, luidt zijn conclusie. “Dan zie je ook het voordeel van een pomp met een debietmeter, omdat we de dosering daarmee heel erg nauwkeurig kunnen instellen. Dat werkt perfect.”

Onderwerp:

Smart Digital: belangrijke schakel voor RWZI

Locatie:

willem annapolder

Bedrijf:

rwzi

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336

Contact

Als u een gelijkwaardige oplossing zoekt, gelieve contact op te nemen voor verdere informatie.

Telefoonnummer

088-47 86 336
How to Buy_TEXT

Bestellen

In dit gedeelte sturen we u door naar de website van uw land

Telefoonnummer

088-47 86 336