ErP

ErP_top_graphic_v2

Wat houdt de Ecodesign-richtlijn in?

De regels en criteria van de Ecodesign-richtlijn van de EU omtrent energiegerelateerde producten (ErP) zijn onlangs aangescherpt.

De nieuwe eisen gelden voor het hydraulisch rendement van waterpompen (MEI) en het motorrendement (IE) voor elektromotoren. Dit houdt in dat beide nu nog energiezuiniger moeten zijn.

Wilt u meer weten?

Download de brochure

Wat voor invloed hebben deze veranderingen op uw bedrijf?

Waterpompen, elektromotoren en circulatiepompen die niet voldoen aan deze zuinigheidseisen mogen binnen de EU niet verkocht worden. Dit houdt in dat u er zeker van kunt zijn dat alle waterpompen, elektromotoren en circulatiepompen op de markt een lagere milieu-impact hebben en goedkoper draaien.

2013

Alle waterpompen die onder deze verordening vallen, moeten een MEI hebben van ≥0.10
Stand-alone natlopercirculatiepompen moeten een EEI hebben van ≤0.27

2015

Vanaf 1 januari moeten alle elektromotoren van 7.5-375 kW voldoen aan de IE3-norm of aan de IE2-norm, als ze voorzien zijn van een aandrijving met variabele frequentie (VFD).

Vanaf 1 januari moeten alle waterpompen die binnen deze regelgeving vallen een MEI hebben van minimaal 0.40

Vanaf 1 augustus moeten stand-alone natlopercirculatiepompen – en natlopercirculatiepompen die zijn ingebouwd in producten – een EEI hebben van ≤0.23

2017

Vanaf 2017 moeten alle elektromotoren van 375 kW voldoen aan de IE3-norm of aan de IE2-norm, als ze voorzien zijn van een aandrijving met variabele frequentie (VFD).