Biologische zuivering

Overzicht

Overzicht

Biologische zuivering is de meest algemeen gebruikte methode voor aanvullende zuivering van afvalwater voor het verwijderen van grote hoeveelheden organische stof en voedingsmiddelen na mechanische zuivering en is één van de grootste en duurste onderdelen van een waterzuiveringsinstallatie.

Het actiefslibproces dat het vaakst wordt gebruikt in biologische zuivering maakt gebruik van specifieke flocculent vormende bacteriën die in suspensie leven in het afvalwater. Om optimale condities te creëren voor de bacteriën is een bepaalde retentietijd voor het afvalwater en slib noodzakelijk om de biologische processen tot stand te laten komen.

Tijdens biologische zuivering circuleren bacterién tussen verschillende proceszones waardoor ze over specifieke leefomstandigheden kunnen beschikken. De verschillende zones gebruiken aerobische-, anoxische- en anaerobische condities, op basis van verschillende biologische processen voor het verwijderen van organisch materiaal en voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor.

Voor de circulatie van afvalwater tussen deze zones zorgen Grundfos SRP circulatiepompen voor een betrouwbaar transport van grote volumes bij lage opvoerhoogtes. Om neerslaan van de bacterievlokken te voorkomen, bieden de Grundfos AGF flowmakers een optimale, energie-efficiënte oplossing voor het mengen in grote tanks, waardoor een bulk-flow wordt gecreëerd met een vrijwel uniforme flow-snelheid en een beperkt risico van dode zones.

Voor de beluchting van afvalwater tijdens biologische zuivering biedt Grundfos vaste of hefbare systemen van fijne luchtbel diffusers voor een efficiënte zuurstofoverdracht. De zelf-ademende AeroJet is vervaardigd uit roestvaststaal en is ook beschikbaar voor de beluchting van afvalwater, voor zowel mengen als beluchten.

Daar waar het tankontwerp de inzet van flowmakers niet toe laat, bieden Grundfos AMD en AMG mengers een robuust ontwerp met corrosiebestendige materialen, gemakkelijke service en onderhoud en een probleemloze werking in moeilijke omstandigheden.

Recirculatie van slib van de secundaire fase naar de aerobische tank is een sleutelproces van het actiefslibproces. Dit kan betrouwbaar worden uitgevoerd met de Grundfos programma's SE/SL, S en KPL/KWM pompen, die specifiek zijn ontworpen voor duurzaam gebruik en flow-management en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd. Variabele toeren aandrijvingen (Grundfos CUE) kunnen worden toegevoegd, afhankelijk van de specifieke besturingsstrategie van de waterzuiveringsinstallatie.

Grundfos kan complete doseerpompsystemen leveren voor grote en kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën. Deze pompen kunnen worden gebruikt voor pH-aanpassing in de procestank en voor substraatdosering, bijvoorbeeld om de biologische fosforverwijdering en denitrificatie op gang te houden.

Secundaire bezinking

Na de biologische zuivering moet het gezuiverde water worden gescheiden van het geactiveerde slib, hetgeen wordt gedaan in de secundaire bezinkbassins. Het geactiveerde slib is iets zwaarder dan water en de afscheiding wordt gerealiseerd door het laten bezinken van de sliblvokken door zwaartekracht, hetgeen wordt geholpen door het ontwerp van het bezinkbassin voor een geringe turbulentie en snelheid.

De Grundfos programma's van SE/SL of S pompen met een vortex waaier kunnen een vaste stof concentratie van max. 5% aan voor het retour pompen van slib. Variabele toeren aandrijvingen (Grundfos CUE) kunnen worden toegevoegd, afhankelijk van de specifieke besturingsstrategie van de waterzuiveringsinstallatie.

Het grootste deel van het neergeslagen slib wordt dan teruggevoerd naar de procestank om nog een keer gebruikt te worden en een hoeveelheid gelijk aan de dagproductie wordt naar de slibbehandeling gepompt. Recirculatie van slib waarborgt dat een bepaalde slibouderdom wordt bereikt, hetgeen nodig is om het afvalwater doelmatig te zuiveren.

Chemicaliën en poly-elektrolyten kunnen worden toegevoegd om coagulatie te stimuleren en het neerslaan van slib te verbeteren. Grundfos kan complete doseersystemen leveren voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën voor neerslag en flocculatie alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor het prepareren en betrouwbaar doseren van organische coagulaten of poly-elektrolyten.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te realiseren, van de eerste behoeftenanalyse, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van uw procestank. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties kunnen worden gebruikt voor het optimaliseren van de totale hydraulische oplossing voor beluchting en mengen. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.

Gerelateerde producten
Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336