In situ leaching

Overzicht

Overzicht

In-situ leaching of solution mining is een proces van het winnen van mineralen zoals koper en uranium door het boren van gaten in de formatie, zonder de noodzaak voor conventionele mijnbouw.

Loogoplossingen variëren naar gelang het erts, van zoetwater voor zoutafzettingen tot zure oplossingen voor koper of natriumbicarbonaat loog voor uranium. Dit stelt zware eisen aan de pompconstructie en Grundfos biedt maatwerkpompen voor in-situ leaching. Grundfos pompprogramma's zijn gemaakt van hoogwaardig staal, of in sommige gevallen van titanium met een magnetische aandrijving of diverse soorten oplossingen voor de asafdichting. Een Grundfos pompoplossing kan omgaan met zeer lage pH-niveaus en zwavelzuur bij lage concentraties of bij concentraties hoger dan 90%.

Ons compleet programma doseerpompsystemen is er voor grote of kleine volumes en gebaseerd op verschillende technologieën. Grundfos kan ook elektronische en elektrochemische toebehoren leveren voor complete besturing, alsmede PLC-bestuurde, volledig automatische systemen voor voorbereiding van droog materiaal en betrouwbare dosering.

Met mogelijke grote fluctuaties in de vraag en meerdere pompen geïnstalleerd, zal het toevoegen van variabele frequentie-aandrijvingen de hydraulische belasting naar de putten vereffenen, waarbij het pomptoerental automatisch wordt aangepast aan de vraag. Dit waarborgt een optimale levering van de verzadigde oplossing aan de formatie.

De Grundfos motorbeveiliging is ontwikkeld voor pompen en niet alleen voor de motor en bij gebruik in combinatie met een Interface Module wordt een niveauregeling gewaarborgd met een grotere bescherming, omdat andere parameters dan de elektrische condities in de motor worden gemeten. Dit maakt getimede stop/start routines mogelijk de pomp of motor niet te beschadigen en helpt bij het voorkomen van plotselinge uitval.

Door Grundfos pompoplossingen kunt u het gebruik van gerecycled proceswater maximaliseren, waardoor het verbruik van ruw water wordt gereduceerd en de lozing van behandeld water wordt geminimaliseerd. Dit minimaliseert de invloed van het proces op de lokale omgeving, hetgeen één van de belangrijkste doelen is van de hedendaagse moderne mijnbouwsector.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336