Inlaatpompstation

Overzicht

Overzicht

Het afvalwater dat een inlaatpompstation van een waterzuivering binnenkomt bevat alle stoffen die in het rioolsysteem zijn gekomen. Dit is niet alleen datgene wat we door het toilet spoelen, maar ook industrieel afvalwater, afvalwater van hotels, ziekenhuizen, restaurants en stoffen die direct in het rioolsysteem komen via mangaten.

Grundfos heeft de pompen die deze zware vereisten aan kunnen. De Grundfos programma's van SE/SL, S en KWM pompen zijn specifiek ontworpen voor langdurig gebruik en zware, fluctuerende rioolwaterdebieten en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd. Wanneer het ontwerp van de pompput sedimentatie niet voorkomt, dan kan het Grundfos programma van robuuste AMD mengers een volledige menging waarborgen en zo voor een probleemloze werking zorgen en geurvorming voorkomen.

Het inlaatpompstation kent grote fluctuaties in de vraag. Met meerdere inlaatpompen geïnstalleerd en het toevoegen van externe frequentie-omvormers (Grundfos CUE) zal de hydraulische belasting voor de waterzuivering worden vereffend. Computational Fluid Dynamics (CFD) simulaties in de ontwerpfase helpen bij het waarborgen van de optimale levering van afvalwater door het inlaatpompstation voor mechanische behandeling, door de visualisatie van de hydraulische condities bij het pompstation.

Besturings- en bewakingssystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Naast de variabele toerental aandrijvingen, levert Grundfos motorbeveiligingen (MP204) voor het bewaken van de motorcondities, om zo een optimale werking te waarborgen.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.

Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336