Periferie-ontwatering

Overzicht

Overzicht

Periferie-ontwatering en het handhaven van een constant waterpeil omvat doorgaans een aantal putten rond open mijnen. Grundfos kan een flexibele en doelmatige oplossing bieden voor het verwijderen van schoon- of vuilwater met deeltjes en waterniveaus aanpassen met boorgaten van 30 m tot 600 m. Uitvoeringen met hoogwaardigere materialen en anti-corrosie zijn ook leverbaar voor zware omstandigheden met lage pH en chloriden.

Grundfos kan bijvoorbeeld SP pompen leveren met een lege kamer die geschikt zijn voor uw actuele behoeften en een snelle en doelmatige oplossing bieden wanneer meer opvoerhoogte en vermogen is vereist. Een flexibele opvoerslang zorgt er voor dat dergelijke toevoegingen gemakkelijk en probleemloos worden opgevangen.

Met mogelijke grote fluctuaties in de vraag en meerdere pompen geïnstalleerd, zal het toevoegen van variabele frequentie-aandrijvingen de hydraulische belasting naar de putten vereffenen, waarbij het pomptoerental automatisch wordt aangepast aan de vraag. Dit waarborgt een optimale ontwatering rondom de mijn.

De Grundfos motorbeveiliging is ontwikkeld voor pompen en niet alleen voor de motor en bij gebruik in combinatie met een Interface Module wordt een niveauregeling gewaarborgd met een grotere bescherming, omdat andere parameters dan de elektrische condities in de motor worden gemeten. Dit maakt getimede stop/start routines mogelijk de pomp of motor niet beschadigen en helpt bij het voorkomen van plotselinge uitval en het gevaar van overstromen.

De selectie van het juiste materiaal is de belangrijkse methode van corrosiepreventie, waardoor de levensduur van pompsystemen wordt verlengd. Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Daarnaast maakt Grundfos inbedrijfstellingscontracten en servicecontracten op maat voor u en kunnen reservedelensets en on-site aanbevolen reservedelen ook worden geregeld.

Gerelateerde producten
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336