Slibbehandeling

Overzicht

Overzicht

Sludge is een bijproduct van afvalwaterzuivering bij elke traditionele afvalwaterzuivering en terwijl behandeld water geloosd kan worden overeenkomstig de vereisten in de lozingsvergunning, is het behandelen van slib gecompliceerder. Over het algemeen is de uiteindelijke afvoer het gebruik als mest op landbouwgrond, storten op stortplaatsen of het on-site verbranden of bij een externe partner, vaak voor energie-opwekking.

Het pompen van slib vereist apparatuur die visceuze media in beweging kan houden - zonder verstopt te raken. Primair slib moet verpompt worden van de primaire bezinkingsbekkens naar de slibbehandleing, en het slibpompstation vraagt om een zorgvuldige selectie van pompen, afhankelijk van het slibgehalte en doorstroming.

Centrifugaalpompen zoals de Grundfos programma's van SE/SL of S-pompen met vortex waaiers worden vaak gebruikt en zijn ontworpen voor langdurig gebruik onder moeilijke omstandigheden. Voor het pompen van slib hebben droog geïnstalleerde pompen de voorkeur omdat dit frequente inspectie en gemakkelijk onderhoud mogelijk maakt.

Besturings- en bewakingsystemen vergroten het potentieel voor verbetering van zowel de efficiëncy als de betrouwbaarheid. Grundfos levert externe variabele toerental aandrijvingen (Grundfos CUE) en motorbeveiligingen (MP204) voor het bewaken van de motorcondities, om zo een optimale werking te waarborgen.

Indikken/ontwateren van slib

Het belangrijkste doel van het indikken/ontwateren van slib is het minimaliseren van het slibvolume en zo het reduceren van de benodigde grootte en capaciteit van de volgende behandelingsprocessen en apparatuur. Daarnaast zorgt een afname van het watergehalte voor een reductie in het energieverbruik voor het verwarmen van het slib in de vergistingstank. De efficiency van het ontwateren hangt af van het type apparatuur en de slibkwaliteit.

Grundfos kan PLC-bestuurde, volledig automatische systemen leveren voor de voorbereiding en betrouwbare dosering van organische coagulaten of poly-electrolyten. Grundfos beschikt over de specialistische kennis om dit te doen en kan een doseerstation op maat maken door chemicaliën in geconcentreerde vorm, als gebruiksklare oplossingen of als droge chemicaliën te gebruiken, volgens uw vereisten.

Slib kan worden ontwaterd direct vanuit een concentratietank of slibopslagtank. Doorgaans wordt slib ingedikt door zwaartekracht in een slibconcentratietank of door mechanische ontwatering in eenvoudige ontwateringsunits en omvat heel eenvoudig het verwijderen van het water uit het slib. Poly-elektrolyten kunnen worden toegevoegd om de vorming van grote slibvlokken te stimuleren.

Het verwijderen van het water wordt gerealiseerd met de Grundfos programma's SE/SL en S pompen, die specifiek zijn ontworpen voor duurzaam gebruik en flow-management en kunnen droog of nat worden geïnstalleerd.

De tanks kunnen worden uitgerust met een laag-toerental AMG menger om een homogene slibconcentratie te waarborgen. Grundfos mengers kennen een robuust ontwerp met corrosiebestendige materialen, gemakkelijke service en onderhoud en probleemloze werking in moeilijke omgevingen.

Slibvergisting

Slib wordt behandeld met diverse vergistingstechnieken. Het doel hiervan is het reduceren van de hoeveelheid organisch materiaal en van het aantal ziekteverwekkende micro-organismen in de vaste stoffen. Tegenwoordig zijn vergistingstanks relatief gemakkelijk te bedienen en ondanks de relatief hoge temperaturen die nodig zijn bij het slibvergistingsproces is een retentietijd van 25 - 30 dagen noodzakelijk. Een lage-toeren AMG menger kan worden gebruikt in dit proces.

Vanwege het biologische afbreken van organisch materiaal wordt biogas in het systeem geproduceerd. Het biogas kan worden gebruikt in een warmte-kracht-koppeling (WKK) waar het warmte en elektriciteit produceert.

Voor grotere waterzuiveringsinstallaties, is anaerobe vergisting de meest toegepaste methode voor slibbehandeling. Anaerobe vergisting resulteert in een verdere afbraak van het slib onder anaerobe condities, waardoor het totale organische gehalte van het slib met tot wel 40 -60% wordt gereduceerd.

Na vergisting vindt een laatste ontwatering plaats. Het ontwaterde slib moet op een veilige manier worden afgevoerd, bijvoorbeeld door verbranding voor energie.

Grundfos kan de specialistische expertise bieden om u te helpen uw prestatiedoelstellingen te halen, van de eerste identificatie van de behoeften, tot de selectie, installatie, het bedrijf en onderhoud van het pompstation. Grundfos inbedrijfstellingsovereenkomsten waarborgen een juiste installatie en servicecontracten beslaan alle eventualiteiten, van routine onderhoud tot reserve-onderdelen.

Gerelateerde producten
Cases
Contact
Verkoopkantoor

Telefoonnummer

088-47 86 336
Service center

Telefoonnummer

088-47 86 336